Styrelsen och dess utskott - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma väljer förbundsstyrelse för två år i taget. Den består av 13 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet. Valberedningen föreslår ledamöter till stämman och tillsätter utskott.

Nuvarande styrelse:

Louise Masreliez. Foto: Joel Nilsson

Louise Masreliez (ordförande), arkitekt SAR/MSA.
Grundare av Marge Arkitekter i Stockholm. Har tidigare varit Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisor, ordförande för Stockholms arkitektförening och suttit i Kasper Salin-juryn.

Emma Jonsteg. Foto: Joel Nilsson

Emma Jonsteg (vice ordförande), arkitekt MSA.
Vd för Utopia Arkitekter i Stockholm.

Mårten Setterblad, arkitekt LAR/MSA. SWMS i Stockholm.
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA. Vd för Nordmark; Nordmark i Luleå.
Erik Adolfsson, planeringsarkitekt MSA. Linköpings kommun.
Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA. Projektchef, Fokus Skärholmen i Stockholm.
Helena Mattsson, arkitekt MSA. Lektor och forskare vid KTH:s Arkitekturskola i Stockholm.
Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, i Stockholm.
Liv Sonntag, arkitekt LAR/MSA. Göteborgs stad, Göteborg.
Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Kreativ ledare, Tengbom.
Magnus Lindgren, arkitekt SIR/MSA. White arkitekter i Stockholm.
Fredrik Almlöf, arkitekt SAR/MSA. Egen verksamhet FAAF i Helsingborg.
Karin Wilstrand, planarkitekt MSA. Sweco Umeå och gästlärare på UMA:s arkitekturskola

Styrelsen träffas för möten sex gånger per år. Du kan få ta del av protokoll från mötena. Hör då av dig till Katarina O’Cofaigh.