Styrelsen och dess utskott - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma väljer förbundsstyrelse för två år i taget. Den består av 13 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet. Valberedningen föreslår ledamöter till stämman och tillsätter utskott.

Styrelsen träffas för möten sex gånger per år. Du kan få ta del av protokoll från mötena. Hör då av dig till Louise Vaerlien.

Nuvarande styrelse

valdes i november 2016 och består av:

Louise Masreliez (ordförande), arkitekt SAR/MSA. Grundare av Marge Arkitekter i Stockholm. Har tidigare varit Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisor, ordförande för Stockholms arkitektförening och suttit i Kasper Salin-juryn.
Emma Jonsteg (vice ordförande), arkitekt MSA. Vd för Utopia Arkitekter i Stockholm. Suttit i Sveriges Arkitekters Företagarråd.
Mårten Setterblad, arkitekt LAR/MSA. Egen verksamhet i Stockholm.
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA. Vd för Nordmark & Nordmark i Luleå.
Erik Adolfsson, planeringsarkitekt MSA. Linköpings kommun.
Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA. Beställare på Akademiska Hus i Stockholm.
Helena Mattsson, arkitekt MSA. Lektor och forskare vid KTH:s Arkitekturskola i Stockholm.
Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingschef i Upplands Väsby.
Liv Sonntag, arkitekt LAR/MSA. Före detta stadsträdgårdsmästare i Varberg.
Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Lärare på KTH:s Arkitekturskola och verksam på Urban Design i Stockholm.
Magnus Lindgren, arkitekt SIR/MSA. White arkitekter i Stockholm.
Fredrik Almlöf, arkitekt SAR/MSA. Egen verksamhet FAAF i Helsingborg.
Karin Wilstrand, studerande vid UMA i Umeå.


Utskott


Utbildningsutskottet

Sveriges Arkitekters utbildnings- och forskningsutskott bevakar frågor kring grundutbildning, utbildningspraktik, vidareutbildning och forskning. På uppdrag av styrelsen ansvarar utskottet för bästa möjliga förutsättningar för inhämtning, underhåll och utveckling av arkitekters...