Styrdokument - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Här samlar vi de dokument som styr Sveriges Arkitekters verksamhet. Principprogram, stadgar, etiska regler och verksamhetsprogram.


Styrdokument


Stadga

Stadgarna är regler för hur Sveriges Arkitekter är uppbyggt och fungerar.

Etiska regler

Det etiska programmet tar fasta på arkitektens allmänna ansvar. Dess innehåll ska vara vägledande i arkitektens arbete. De etiska reglerna avser de konkreta situationer som uppstår i samarbetet med huvudmannen...