Styrdokument - Sveriges Arkitekter

Dokumenten som styr Sveriges Arkitekters verksamhet. Principprogram, stadgar, etiska regler och verksamhetsprogram.


Styrdokument


Principprogram

Följande principer utgör grundval för Sveriges Arkitekters arbete.

Etiskt program och etiska regler

Det etiska programmet tar fasta på arkitektens allmänna ansvar. Dess innehåll ska vara vägledande i arkitektens arbete.
De etiska reglerna avser de konkreta situationer som uppstår i samarbetet med huvudmannen och mellan kollegor. Program och regler gäller från och med den 1 januari 2017.

Stadga

Stadgarna är regler för hur Sveriges Arkitekter är uppbyggt och fungerar.