Förbundsstämma 2020 - Sveriges Arkitekter
Stämman 2018

Förbundsstämman 2018 i Stockholm.

Sveriges Arkitekters stämma
Datum: 21 – 22 november 2020

Stämman kommer att ske digitalt.

Det övergripande syftet med stämman är att ta beslut kring förbundets målsättningar för den kommande tvåårsperioden och se till att det finns resurser att genomföra dess målsättningar samt välja en ny styrelse och personer till andra förtroendeposter. Efter stämman är det Sveriges Arkitekters styrelses uppgift att jobba för att stämmans beslutade målsättningar nås med hjälp av kansli och övriga förtroendevalda samt arbetsorgan som nämnder, utskott och arbetsgrupper.

En formell kallelse till stämman kommer att skickas ut den 25 september 2020.

Sista dag för motioner är den 9 oktober 2020.

Stämmans ordförande är:

Emily Wade
Elina Åberg
Enar Nordvik

Läs mer om den senaste stämman 2018.