Förslag till styrelseledamöter 2020–2022 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma väljer förbundsstyrelse för två år i taget. Den består idag av tretton ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet, men kommer framöver att bestå av elva ledamöter. Valberedningen föreslår ledamöter till stämman.

Föreslagna ledamöter till styrelsen 2020–2022:

Tatjana Joksimović, arkitekt SAR/MSA. Enhetschef, enheten för bostäder och fysisk planering, Länsstyrelsen i Stockholms län, (ordförande, omval).
Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm, (1e vice ordförande, omval).
Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, (2e vice ordförande, omval).
Björn Ekelund, SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm, (omval)
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium/SLU, Malmö, (omval).
Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom/KTH, Stockholm, (omval).
Liv Sonntag, arkitekt LAR/MSA. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen, Göteborg Stad, (omval).
Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm, (omval).
Bengt Andrén, landskapsarkitekt SAR/MSA, (nyval).
Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, (nyval).
Pontus Wirf, student, (nyval).


Valberedningens förslag

Presentationer av valberedningens förslag till ledamöter i Sveriges Arkitekter styrelse 2020–2022.