Årsmöte 2022

Här hittar du beslut från årsmötet 2022.

Vid sidan av offentliggörandet av arkitekturpriset stod ett antal sedvanliga ärenden på dagordningen.

Till styrelse för de kommande två åren valdes Ingrid Legrell Crona, ordförande, Martin Wentz, Kristina Krtic Cejvan, Roger van Bergen, Nadja Odenhage samt Lars Wiberg. 

Eva Wirdholm-Sander och Katarina Alestrand omvaldes som revisorer och till valberedning valdes Olov Gynt och Barbro Sollén Wilcox.

Nora Kvassman omvaldes som ledamot i arkitekturprisjuryn. Fredrik Hedvall valdes till ny juryledamot.

Årsmötet beslutade också att utlysa Arkitekturpris i Västmanland 2023.

Årsmötet beslutade vidare att höja årsavgiften från nuvarande 12 kr/månad till 15 kr/månad fr.o.m 1/7 2022.

Hela protokollet med tillhörande bilagor kan du ladda ner som PDF i länklistan här intill.