Årsmöte 2021

Lokalföreningen Blekinge–Kalmar kallar till årsmöte den10 februari 2022.

Mötet sker digitalt. Anmälan görs till bleking-kalmar@arkitekter.se senast den 8 februari. Länk skickas innan mötet.

Se handlingar och protokoll i länklistan intill.