Akademin för kulturmiljö - Sveriges Arkitekter

Akademin för kulturmiljö är nyinstiftad under 2017. Den ska leda och utveckla strategier för arkitektur och kulturmiljö i Sverige och behandla detta som en framtids- och hållbarhetsfråga. Till detta hör att hålla sig à jour med den internationella utvecklingen i ämnet och att samverka med institutioner som arbetar med kulturmiljövård. Akademin ska leda det offentliga samtalet i ämnet och även med fördel medverka i böcker/tidskrifter om ämnet.