Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anna Kristinsdóttir.
Akademin för inredningsarkitektur

Presentation av ledamöter

Här är de som representerar styrelsen i Akademin för inredningsarkitektur 2023–24.

Anna Harbom

Arkitekt SIR/ MSA, produktdesigner

Anna Harbom, inredningsarkitekt SIR/MSA, Strategisk Arkitektur.

Var arbetar du?

– Jag arbetar som inredningsarkitekt på Strategisk Arkitektur.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Jag är specialiserad inom kontor där varje projekt är unikt och kräver att jag som inredningsarkitekt förstår och lär känna företagets behov och lyckas ta fram och utveckla program och koncept som är anpassade efter just deras verksamhet. Som tidigare egenföretagare inom produktdesign och därefter sju års arbete inom H&M och Arket med butiksinredning är jag insatt i hela processen från skiss till färdig produkt vilket är en värdefull kunskap för en förståelse av hela utvecklingsprocessen inom inredning.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Under 2018–2020 fick jag ett förtroendeuppdrag för Sveriges Arkitekter som jurymedlem i Guldstolen. Att djupdyka och analysera projekten har varit otroligt lärorikt och en erfarenhet jag använder mig av dagligen i mitt yrkesliv. Juryarbetet innebar utvecklande diskussioner gällande vad som är bra inredning och vad är det är som avgör att ett projekt faktiskt når hela vägen fram till en inredning där form följer funktion och där resultatet skiljer sig från mängden.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Jag är ny i styrelsen och har inte inriktat mig på några specifika områden ännu. En fråga jag brinner för är kompetensutveckling för inredningsarkitekter och ta fram intressanta kurser som hjälper oss bli starkare och bättre.

Ayman Tallaj

Inredningsarkitekt MSA, Sweco, ordförande Sveriges Arkitekter Värmland.

Ayman Tallay, inredningsarkitekt MSA, Sweco, ordförande Sveriges Arkitekter Värmland.

Var arbetar du?

– Jag arbetar på Sweco Architects i Karlstad.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Jag är gestaltnings- och teknikintresserad i olika skalor (från stadsplanering till möbeldesign.)

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Estetik och arkitektur med människan i fokus. Integrationen av inredningsarkitektur som en viktig del i byggprocessen.

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

– Synlighet och engagemang i sociala kanaler.

Caroline Olsson

Arkitekt SIR/SAR/MSA, Caroline Olsson Arkitektur AB.

Caroline Olsson, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, Caroline Olsson Arkitektur AB.

Var arbetar du?

– Jag driver en designstudio i mitt eget namn, Caroline Olsson Arkitektur, sedan 2009. Min verksamhet bygger på två ben där den ena handlar om att gestalta invändiga miljöer och ibland även byggnader, mest skolor. För mig är hållbarhet, materialitet och långsiktighet viktiga komponenter. Jag arbetar nära verksamheten för att skapa ändamålsenliga och funktionella miljöer. Dessa projekt gör jag ofta i samarbete med Max Arkitekter.

Den andra sidan av mitt arbete handlar om möbelformgivning som ofta är knuten till de andra projekten men inte alltid. Det kan vara formgivning av kombinationsmöbler som saknas på marknaden. Ett exempel på det är serien Konrad som skapades till Bobergsskolan där akustiskdämpning kombineras med elev- eller skoskåp och olika typer av rumsfunktioner.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Jag fascineras av att skapa möbler som påverkar rumslighet. De kan dela av och skapa ”rum i rummet”. Då de inte är fasta kan de tas bort eller flyttas utan inverkan på omgivningen. För mig är det ett hållbart sätt att skapa flexibla miljöer kontra att bygga fasta inredningar/väggar som är svåra att flytta och ändra.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Jag brinner för att öka kunskapen kring inredningsarkitektur/arkitektur i samhället. Ämnet är så mycket större än val av enskilda produkter kontra fasaduttryck. Alla människor lever i en byggd miljö, varför är kunskapen kring den så liten? Och då menar jag inte lyxvillor utan tunnelbanestationen, skolan och stadsrummet.

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

– Det finns så mycket inspirerande och lärorika barnprogram men inget om arkitektur. Det skulle jag vilja ändra på.