Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anna Kristinsdóttir.
Akademin för inredningsarkitektur

Presentation av representerar

Här de som representerar styrelsen i Akademin för inredningsarkitektur 2021–22.

Åsa Haremst

Arkitekt SAR/SIR/MSA

Åsa Haremst, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, White, ordförande.

Var arbetar du?

Jag arbetar på White där jag har varit i 35 år. Trivs på jobbet helt enkelt.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

Jag arbetar främst med inre gestaltning. Med kontor, bibliotek, vårdmiljöer etc. Mitt dagliga arbete handlar mycket om material, ljus och kulörer, men även om logistik och tydlighet/orienterbarhet i olika miljöer. Eftersom jag är övertygad om att hur vi gestaltar rum, påverkar väldigt mycket hur vi beter oss och i förlängningen hur vi mår, ser jag det som viktiga redskap i min vardag.

Har du andra förtroendeuppdrag?

Jag sitter med i Sveriges Arkitekters valberedning och har även suttit i juryn för Guldstolen undre två perioder.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

Jag är väldigt intresserad av kulörer och vad som händer när vi sätter olika kulörer mot varandra. Det kan handla om skönhet, men det kan också handla om paletter som vill något mer. Som tar för sig lite mer eller är totalt otippade. Den oändliga mängd kulörer som finns i vårt universum är hisnande och väldigt inspirerande. Vilka möjligheter det finns!

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

Att bidra till att göra inredningsarkitektur mer synlig, både inom kåren och utåt. Och då menar jag inte så mycket flashiga inredningar (även om de också behövs), utan mer peka på den enorma yrkeskompetens som finns inom kåren, och betydelsen av den. Och vikten av att ta till vara, förvalta och utveckla yrket för att på så sätt göra större skillnad. Då kommer också det så viktiga samarbetet med arkitektkårens övriga kompetenser att öka, vilket gör att vi tillsammans når ännu lite längre.

Torsten Hild

Inredningsarkitekt SIR/MSA, HDK, GU

Torsten Hild, inredningsarkitekt SIR/MSA, HDK, GU.

Var arbetar du?

– Jag driver mitt eget kontor; 2hild AB med kontoret i Borås. På halvtid arbetar jag också som professor i möbeldesign på HDK-Valand Steneby vid Göteborgs Universitet.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Den egna verksamheten är inom projektering av inredningsarkitektur för offentliga miljöer. Med åren har jag hunnit prova på det mesta och lite till. Om jag skall peka ut spetskompetens ligger den under metodik och då framför allt de tidiga skedena som jag utformat en specifik metod för. Fokus ligger på verksamhetsanpassad inredningsarkitektur, där brukarens upplevda miljö är utgångspunkten för skapandet av mänskliga miljöer.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Inredningsarkitekturens värde och roll i samhällsbyggandet.

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

– Just nu lägger jag mycket kraft på att verka för inredningsarkitekturens och inredningsarkitekternas överlevnad som ämne och profession. Det kommer att vara akademins stora fråga under lång tid framöver.

Anna Harbom

Inredningsarkitekt/produktdesigner SIR/ MSA

Anna Harbom, inredningsarkitekt SIR/MSA, Strategisk Arkitektur.

Var arbetar du?

– Jag arbetar som inredningsarkitekt på Strategisk Arkitektur.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Jag är specialiserad inom kontor där varje projekt är unikt och kräver att jag som inredningsarkitekt förstår och lär känna företagets behov och lyckas ta fram och utveckla program och koncept som är anpassade efter just deras verksamhet. Som tidigare egenföretagare inom produktdesign och därefter sju års arbete inom H&M och Arket med butiksinredning är jag insatt i hela processen från skiss till färdig produkt vilket är en värdefull kunskap för en förståelse av hela utvecklingsprocessen inom inredning.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Under 2018–2020 fick jag ett förtroendeuppdrag för Sveriges Arkitekter som jurymedlem i Guldstolen. Att djupdyka och analysera projekten har varit otroligt lärorikt och en erfarenhet jag använder mig av dagligen i mitt yrkesliv. Juryarbetet innebar utvecklande diskussioner gällande vad som är bra inredning och vad är det är som avgör att ett projekt faktiskt når hela vägen fram till en inredning där form följer funktion och där resultatet skiljer sig från mängden.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Jag är ny i styrelsen och har inte inriktat mig på några specifika områden ännu. En fråga jag brinner för är kompetensutveckling för inredningsarkitekter och ta fram intressanta kurser som hjälper oss bli starkare och bättre.

Ayman Tallaj

Inredningsarkitekt MSA, Sweco, ordförande Sveriges Arkitekter Värmland.

Ayman Tallay, inredningsarkitekt MSA, Sweco, ordförande Sveriges Arkitekter Värmland.

Var arbetar du?

– Jag arbetar på Sweco Architects i Karlstad.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Jag är gestaltnings- och teknikintresserad i olika skalor (från stadsplanering till möbeldesign.)

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Estetik och arkitektur med människan i fokus. Integrationen av inredningsarkitektur som en viktig del i byggprocessen.

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

– Synlighet och engagemang i sociala kanaler.

Kristin Östberg

Inredningsarkitekt SIR/MSA, grundare och vd för Indicum.

Kristin Östberg, inredningsarkitekt SIR/MSA, Indicum.

Var arbetar du?

– Jag är vd för Indicum, inredningsarkitekter med en bred kompetens inom inredningsarkitektur. Jag har varit verksam som inredningsarkitekt i mer än 20 år, med uppdrag i Italien och Sverige. Jag driver dessutom den digitala plattformen som stödjer inredningsarkitektur – www.inredningsarkitektur.se och projektet Hållbar Interiör, certifiering av interiörer.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– För mig handlar det om två delar: viljan att förändra synsättet på inredningsarkitektur och vetskapen om att vi har lite tid på oss för att agera innan det är för sent för vårt klimat. Jag drivs av vetskapen att inredningsarkitektur är viktigt för alla människor, grupper och i samhället i stort. Det är genom inredningsarkitekturen som människor upplever rummet och därför tycker jag att det är så konstigt att just denna disciplin prioriteras bort och inte värderas lika högt som exempelvis byggnadsarkitektur. Läs mer om detta på inredningsarkitektur.se.

Caroline Olsson

Arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, Caroline Olsson Arkitektur AB.

Caroline Olsson, arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA, Caroline Olsson Arkitektur AB.

Var arbetar du?

– Jag driver en designstudio i mitt eget namn, Caroline Olsson Arkitektur, sedan 2009. Min verksamhet bygger på två ben där den ena handlar om att gestalta invändiga miljöer och ibland även byggnader, mest skolor. För mig är hållbarhet, materialitet och långsiktighet viktiga komponenter. Jag arbetar nära verksamheten för att skapa ändamålsenliga och funktionella miljöer. Dessa projekt gör jag ofta i samarbete med Max Arkitekter.

Den andra sidan av mitt arbete handlar om möbelformgivning som ofta är knuten till de andra projekten men inte alltid. Det kan vara formgivning av kombinationsmöbler som saknas på marknaden. Ett exempel på det är serien Konrad som skapades till Bobergsskolan där akustiskdämpning kombineras med elev- eller skoskåp och olika typer av rumsfunktioner.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Jag fascineras av att skapa möbler som påverkar rumslighet. De kan dela av och skapa ”rum i rummet”. Då de inte är fasta kan de tas bort eller flyttas utan inverkan på omgivningen. För mig är det ett hållbart sätt att skapa flexibla miljöer kontra att bygga fasta inredningar/väggar som är svåra att flytta och ändra.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Jag brinner för att öka kunskapen kring inredningsarkitektur/arkitektur i samhället. Ämnet är så mycket större än val av enskilda produkter kontra fasaduttryck. Alla människor lever i en byggd miljö, varför är kunskapen kring den så liten? Och då menar jag inte lyxvillor utan tunnelbanestationen, skolan och stadsrummet.

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

– Det finns så mycket inspirerande och lärorika barnprogram men inget om arkitektur. Det skulle jag vilja ändra på.

Tove Sjöberg

Inredningsarkitekt SIR/MSA, Studio Feuer AB.

Var arbetar du?

– Jag arbetar på Studio Feuer AB och är före detta gästlektor på Konstfack.

Har du en särskild inriktning, intresseområde eller spetskompetens?

– Livet i staden – platser där människor möts. Publika platser för kultur, mat och dryck.

Har du andra förtroendeuppdrag?

– Jag är medlem av styrgruppen i ACAN (Architects Climate Action Network) Sverige.

Är det någon särskild fråga du brinner för?

– Hållbarhetsfrågor, såväl sociala som ekologiska. Vi måste alla ställa om hur vi arbetar, och det är extremt brådskande!

Är det någon särskild fråga/frågor som du vill driva i akademin?

– I arbetet med interiörer: Att skapa rum där många olika typer av människor känner sig välkomna.