Nytt verksamhetsprogram har sikte på målen - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters förbundsstämma 2018 har beslutat om ett nytt verksamhetsprogram 2019–20. Den största skillnaden mot tidigare verksamhetsprogram är att det innehåller mål istället för aktiviteter. Programmet har också ett annat upplägg med tolv prioriterade mål.

Innehållet i verksamhetsprogrammet betonar hållbarhet, fackligt arbete, upphandlingar och tävlingar samt ökad medlemsnytta. Det är frågor som medlemmarna värderar högt i medlemsundersökningen och som styrelsen anser är viktiga. Konkret ligger dessa i de prioriterade målen, som rör exempelvis ökad anslutningsgrad, utvecklad medlemskommunikation och den nya arkitekturpolitiken.

Orsaken till att förbundet ökar målstyrningen är för att lättare kunna styra verksamheten och vara mer adaptivt i en alltmer osäker omvärld. Verksamheten styrs till stor del av konjunkturen, både vad vi ska prioritera och vad vi kan satsa på i och med att kostnader och intäkter förändras med konjunkturen. Vi har naturligtvis också ett internt fokus som handlar om ökad medlemsnytta, där vårt underlag kommer från medlemsundersökningen.

Läs verksamhetsprogrammet 2019-2020 här.