Nytt exportpris till kreativa näringar - Sveriges Arkitekter

Regeringen instiftar ett nytt exportpris som ska uppmärksamma innovationer, entreprenörer och talanger inom de kreativa näringarna design, arkitektur, mode och dataspel. Sveriges Arkitekter har lobbat för priset i ett samarbete med de andra kreativa näringarna, ett arbete som nu gett frukt. Exportpriset ska delas ut för första gången i mars 2018. Något formellt beslut kring prisets utformning har ännu inte fattats. Sedan tidigare finns även ett pris som delas ut till musikexport.

Något formellt beslut kring prisets utformning har ännu inte fattats.

Läs mer om exportpriset på vår press-sida