Yttrande – vi kan bättre denna gång

Publicerad: 2022-03-21

Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande över remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina. Se yttrandet i sin helhet här.

Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över remissen av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (förslaget).

Sveriges Arkitekter värnar den gestaltade livsmiljön och är i huvudsak mycket negativa till utvecklingen med allt fler undantag i plan- och bygglagen. Men det här förslaget är en nödvändig, akut och temporär åtgärd som vi tillstyrker.

Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land.

Sveriges Arkitekter vill på alla sätt i denna situation underlätta för att det snabbt kan ordnas tillfälliga ankomstboenden och enklare förläggningar för att möta det stora och akuta behovet av tak över huvudet för vuxna och barn som flyr kriget i Ukraina och söker skydd i Sverige.

Vi kan dock inte nog poängtera vikten av att åtgärderna verkligen är reversibla – och att de verkligen återställs. Särskilt tungt blir ansvaret på byggherren när det gäller markarbeten som är svårare att återställa. Värdefulla livsmiljöer eller kulturhistoriska miljöer får inte förstöras och gå förlorade. Hög demonterbarhet bär eftersträvas, dels för att underlätta för ett fullständigt återställande och dels för att möjliggöra återbruk.

Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land. Under förra flyktingkrisen rapporterade medlemmar om leverantörer till Migrationsverket som erbjöd dragiga, ohälsosamma och bullerstörda boenden i nedgångna industrilokaler i områden med avsaknad av utemiljö. Bättre än så kan vi denna gång om vi hjälps åt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Debatt – Dåliga upphandlingar ger dåliga hus
Så tycker vi

Debatt – Dåliga upphandlingar ger dåliga hus

Offentlig sektor handlar upp arkitekttjänster på timpriser som långt ifrån täcker en normal lönekostnad. Det skriver Sveriges Arkitekters Katarina O Cofaigh i en replik till en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Debatt – Boverkets ambitioner är för låga
Så tycker vi

Debatt – Boverkets ambitioner är för låga

De siffror Boverket visar är dåliga nyheter för barns välmående, men verket duckar för de uppenbara slutsatserna. Om vi ska kunna ge barn tillräckligt mycket plats för rörelse måste vi ställa bindande krav på skolgårdars storlek. Det skriver Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter, i en replik till en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Publicerad:
Efter förödelsen behöver Ukraina en värdig vardag
Så tycker vi

Efter förödelsen behöver Ukraina en värdig vardag

När kriget är slut behöver vi ha uthållighet i att återställa en värdig, fungerande vardag – hållbar och med god livskvalitet. Det är en av varje efterkrigstids viktigaste uppgifter, skriver Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic och Kulturmiljörådets ordförande Torun Hammar.
Publicerad: