Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande

Publicerad: 2022-09-20

Yttrande över remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 2022:15

Sveriges Arkitekter tillstyrker förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande då de är nödvändiga för att minska Sveriges klimatpåverkan.

Nödvändiga men dessvärre inte tillräckliga. Befintliga regler och styrmedel är långt ifrån tillräckliga för att uppnå dagens mål, och såväl befintliga som föreslagna mål kräver nya kraftfulla åtgärder.

Vi menar därför att målen bör genomföras, men också därefter följas av en handlingsplan med konkreta och kraftfulla åtgärder, i form av regler och politiska styrmedel, som visar hur målen ska uppnås.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan
Så tycker vi

Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Publicerad:
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer
Så tycker vi

Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer

Sveriges Arkitekters besked till Andreas Carlsson, nyutnämnd bostadsminister, är att inte hindra pionjärerna. Låt dem istället bli det nya normala med hjälp av vassare lagstiftning.
Publicerad: