Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande

Publicerad: 2022-09-20

Yttrande över remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 2022:15

Sveriges Arkitekter tillstyrker förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande då de är nödvändiga för att minska Sveriges klimatpåverkan.

Nödvändiga men dessvärre inte tillräckliga. Befintliga regler och styrmedel är långt ifrån tillräckliga för att uppnå dagens mål, och såväl befintliga som föreslagna mål kräver nya kraftfulla åtgärder.

Vi menar därför att målen bör genomföras, men också därefter följas av en handlingsplan med konkreta och kraftfulla åtgärder, i form av regler och politiska styrmedel, som visar hur målen ska uppnås.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
För högt satta gränsvärden för att ge effekt
Så tycker vi

För högt satta gränsvärden för att ge effekt

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport och kompletteringspromemoria om gränsvärden. Förbundet tillstyrker förslaget men anser att gränsvärdena bör sättas avsevärt lägre för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan.
Publicerad:
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad: