Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande

Publicerad: 2022-09-20

Yttrande över remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 2022:15

Sveriges Arkitekter tillstyrker förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande då de är nödvändiga för att minska Sveriges klimatpåverkan.

Nödvändiga men dessvärre inte tillräckliga. Befintliga regler och styrmedel är långt ifrån tillräckliga för att uppnå dagens mål, och såväl befintliga som föreslagna mål kräver nya kraftfulla åtgärder.

Vi menar därför att målen bör genomföras, men också därefter följas av en handlingsplan med konkreta och kraftfulla åtgärder, i form av regler och politiska styrmedel, som visar hur målen ska uppnås.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande
Yttranden och remissvar

Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av utkast till förstudie inför inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande.
Publicerad:
Yttrande om utlysning av visionstävling för Bromma Parkstad
Yttranden och remissvar

Yttrande om utlysning av visionstävling för Bromma Parkstad

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remissen av motionen om att utlysa en visionstävling för Bromma Parkstad och dess märkesbyggnad.
Publicerad:
Yttrande – vi kan bättre denna gång
Yttranden och remissvar

Yttrande – vi kan bättre denna gång

Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande över remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina. Se yttrandet i sin helhet här.
Publicerad: