Woodlife Sweden – ny utställning

Publicerad: 2021-04-12

Nu öppnar Woodlife Sweden – en utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering. Först ut i Sverige är Form Design Center, som visar utställningen på svenska mellan 17 april och 15 augusti.

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Presentation av utställningen Woodlife Sweden.

Minska klimatpåverkan

Woodlife Sweden beskriver hur svenska arkitekter och designers arbetar med trä i en rad nutida projekt. Den tar oss med på en resa genom Sverige – från stora påkostade byggnader till småskaliga projekt. De flesta är färdigställda, några fortfarande under uppbyggnad, medan andra än så länge endast utgör en vision om en mer hållbar framtid. De 40 projekten, som består av bostadshus, kommersiell bebyggelse och offentliga rum, visar hur arkitektur, design och stadsplanering kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på utvecklingen mot en cirkulär biobaserad ekonomi.

– Svenska arkitekter, designer, fastighetsbolag och andra branschaktörer utmanar gamla föreställningar om vad som är möjligt att bygga i trä. Utställningen visar otaliga exempel där svensk träarkitektur och formgivning ligger i framkant. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi inspirera internationella kollegor och skapa dialog om centrala framtidsfrågor, säger Jenny Bergström, projektledare på Svenska institutet.

Går att bygga högt i trä

Skogen utgör nära 70 procent av Sveriges yta och skogsprodukter är en av våra största exportprodukter. Den unika tillgången till trä har länge avspeglat sig i svenskt husbyggande. 90 procent av alla enfamiljshus byggs i trä och 20 procent av enfamiljshusen över två våningar med trästomme. Trä ersätter allt oftare fossilbaserade alternativ som cement, stål och plast. Tack vare tekniska innovationer och lagändringar är det sedan 1994 möjligt att bygga även höga hus i trä. Dessa blir ofta viktiga symboliska byggnader, men det är antalet trähusbyggen som gör den stora skillnaden för miljön och klimatet.

Plattform för ökat samarbete

Träsektorn står i centrum för den hållbara utvecklingen men kan inte ensam möta utmaningarna. Det är bara genom nära tvärvetenskapliga samarbeten mellan arkitekter, designer, den akademiska världen och industrin som innovation kan drivas och därefter implementeras i byggprocessen.
Woodlife Sweden riktar sig till svenska och internationella aktörer inom hela träindustrin och vill vara en plattform för ökat samarbete. Ett annat syfte är att bidra till underlag i diskussioner och seminarier om framtidens stadsplanering.

Woodlife Sweden består av material på engelska och finns tillgänglig att ladda ner på webbplattformen Sharing Sweden som erbjuder färdigpaketerade koncept, utställningar, faktablad och böcker om Sverige för svenska ambassader, konsulat och andra organisationer. Materialet på webbplatsen är till största del öppet för alla och gratis att använda.

Först ut i Sverige är Form Design Center i Malmö, som visar utställningen på svenska mellan 17 april och 15 augusti.

Fakta

Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogsindustrierna och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper.

Medverkande arkitekter och formgivare:
Designer Jennie Adén, AIX Arkitekter, Arkitektbolaget, Arkitektlaget, Asante Arkitektur & Design, Axeloth Arkitekter, BAUX, Bornstein Lyckefors, Duved 5 (M. Hägg, C. Izquierdo, F. Moussavi, E. Sundin, S. Shaygan), Duved Framtid AB, Eau & Gaz AB, designer David Ericsson, Form us with Love Design Collective, General Architecture, Glänta Design, designer Marie-Louise Hellgren, designer Lisa Hilland, In Praise of Shadows, Joliark, K2A, KAKA arkitekter, Kjellander Sjöberg, Liljewall, LINK arkitektur, MAF Arkitektkontor, Marge Arkitekter, arkitekt Hanna Michelson, Modvion, Murman Arkitekter, Norconsult, Nordmark&Nordmark arkitekter, Outer Space Architects, designer Fredrik Paulsen, Pietsch Arkitekter, Sweco, Södersvik Arkitekturproduktion, Tengbom, Täljogram, Urskog, Wahlström & Steijner Arkitekter, White Arkitekter, Wingårdhs.