Vinnare utsedd i tävling för kvarteret Amfiteatern

Publicerad: 2022-12-20

Juryn har utsett Boroboro till vinnande förslag i Norrköpings kommuns marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Amfiteatern i Norrköping.

Norrköpings kommun bjöd i april 2022 in till markanvisningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Amfiteatern i stadsdelen Björkalund, Norrköping. Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och har arrangerats i samarbete med Sveriges Arkitekter, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad.

Juryn har utsett en vinnare och rangordnat övriga inkomna förslag. Det vinnande förslaget är Boroboro av arkitektkontoret Spridd AB, Nivå landskap och Incoord.

Boroboro. Arkitekt Spridd AB, Nivå landskap och Incoord.

Med större sammanhållna och omsorgsfullt bearbetade volymer, välavvägt inplacerade på tomten, möter bebyggelsen omgivningen på ett hänsynsfullt sätt mot Holmtorpsvägens mer offentliga karaktär, lokalgatan med dess villatomter, allmänningen norr om tomten, och i söder inkorporeras förskolan med en öppenhet mot gårdsmiljön.

Ur juryns motivering

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tävling om Lunakvarteren är avslutad
Tävlingar

Tävling om Lunakvarteren är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Luna-områdets utveckling i Södertälje. Telge Fastigheter anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad:
Tävling om Göteborgs konstmuseum avgjord
Tävlingar

Tävling om Göteborgs konstmuseum avgjord

Higab anordnade, i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter, en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Tävlingen är avgjord och en vinnare är utsedd.
Publicerad:
Tävling om Norrköpings nya centralstation avgjord
Tävlingar

Tävling om Norrköpings nya centralstation avgjord

Norrköpings kommun har arrangerat en inbjuden tävling för fyra team om gestaltning av Norrköpings nya centralstation och stadsmiljön intill. Tävlingen är avgjord och en vinnare är utsedd.
Publicerad: