Foto: Jason Strong

Vinnare av 2019-års arkitekturpris i Västmanland

Publicerad: 2020-03-25

Om- och tillbyggnad av Ångkraftverket och besökscenter i Hälleskogsbrännan vinner 2019 års Arkitekturpris i Västmanland

Pristagarna är Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås samt Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo. Valet av två pristagare motiveras av att de två verken har så skilda kvaliteter att de tillsammans påvisar vidden av begreppet arkitektur.

Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås

Arkitekt, Kokpunkten, hotellentré- och konferensdel: Archus Arkitektur AB, Västerås (2014).
Koncept och Inredning, The Steam Hotel: Spik Studios, Göteborg (2017).
Landskapsarkitekt, utemiljö: Mälark AB, Västerås.
Arkitekt, Ångkraftverket: Erik Hahr (1917).
Uppdragsgivare: PEAB/ Kokpunkten Fastighets (KFAB).

Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo

Om- och tillbyggnad av Ångkraftverket och besökscenter i Hälleskogsbrännan vinner 2019 års Arkitekturpris i Västmanland

Pristagarna är Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås samt Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo. Valet av två pristagare motiveras av att de två verken har så skilda kvaliteter att de tillsammans påvisar vidden av begreppet arkitektur.

Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås

Arkitekt, Kokpunkten, hotellentré- och konferensdel: Archus Arkitektur AB, Västerås (2014).
Koncept och Inredning, The Steam Hotel: Spik Studios, Göteborg (2017).
Landskapsarkitekt, utemiljö: Mälark AB, Västerås.
Arkitekt, Ångkraftverket: Erik Hahr (1917).
Uppdragsgivare: PEAB/ Kokpunkten Fastighets (KFAB).

Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo

Arkitekt: Mikael Hassel och pS Arkitektur AB, Stockholm.
Uppdragsgivare: Tim Håkansson och Ylva Norén, Länsstyrelsen i Västmanland.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024
Västmanland

Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås vinner 2024 års Arkitekturpris i Västmanland. Det tillkännagavs vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 8 april 2024.
Publicerad: