Foto: Jason Strong

Vinnare av 2019-års arkitekturpris i Västmanland

Publicerad: 2020-03-25

Om- och tillbyggnad av Ångkraftverket och besökscenter i Hälleskogsbrännan vinner 2019 års Arkitekturpris i Västmanland

Pristagarna är Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås samt Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo. Valet av två pristagare motiveras av att de två verken har så skilda kvaliteter att de tillsammans påvisar vidden av begreppet arkitektur.

Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås

Arkitekt, Kokpunkten, hotellentré- och konferensdel: Archus Arkitektur AB, Västerås (2014).
Koncept och Inredning, The Steam Hotel: Spik Studios, Göteborg (2017).
Landskapsarkitekt, utemiljö: Mälark AB, Västerås.
Arkitekt, Ångkraftverket: Erik Hahr (1917).
Uppdragsgivare: PEAB/ Kokpunkten Fastighets (KFAB).

Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo

Om- och tillbyggnad av Ångkraftverket och besökscenter i Hälleskogsbrännan vinner 2019 års Arkitekturpris i Västmanland

Pristagarna är Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås samt Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo. Valet av två pristagare motiveras av att de två verken har så skilda kvaliteter att de tillsammans påvisar vidden av begreppet arkitektur.

Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås

Arkitekt, Kokpunkten, hotellentré- och konferensdel: Archus Arkitektur AB, Västerås (2014).
Koncept och Inredning, The Steam Hotel: Spik Studios, Göteborg (2017).
Landskapsarkitekt, utemiljö: Mälark AB, Västerås.
Arkitekt, Ångkraftverket: Erik Hahr (1917).
Uppdragsgivare: PEAB/ Kokpunkten Fastighets (KFAB).

Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo

Arkitekt: Mikael Hassel och pS Arkitektur AB, Stockholm.
Uppdragsgivare: Tim Håkansson och Ylva Norén, Länsstyrelsen i Västmanland.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Gala och pub i Västerås
Västmanland

Gala och pub i Västerås

När Arkitekturgalan är slut är det fest. Alltså riktiga fysiska fester där vi äntligen får mötas på riktigt igen. Vi bad Sveriges Arkitekter Västmanlands ordförande Ingrid Legrell Crona berätta mer om deras fest.
Publicerad: