Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Publicerad: 2023-04-18

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.

Förhandlingschef Ulrik Östling, hur ser det nya avtalet ut?

– Det innehåller små förändringar jämfört med det tidigare avtalet. Villkoren är i stort desamma och lönerna ska fortfarande sättas lokalt. Vi fortsätter utbyggnaden av flexpensionen, som ger möjligheter till nedtrappning i slutet av karriären. Företagen sätter av en viss procentsats av lönen och den avsättningen höjs under 2024.

Vad är du mest nöjd med för medlemmarnas del?

– Att vi, tillsammans med Sveriges Ingenjörer, till slut landade i att behålla processlöneavtalet. I förhandlingarna diskuterade vi en stupstock, ett fastslaget löneutrymme som faller ut om parterna inte kommer överens, men vi kom gemensamt fram till att processlöneavtalet från 2010 inte ska ändras.

– Det som är bra med det är att vi har kvar en process som ger trovärdighet: Utfallet bygger på företagens ekonomiska situation och arbetstagarens individuella prestation. Det innebär att de anställda kan få riktigt bra löner när det går bra för företaget och lite lägre löner när marknaden är sämre. Vi har därför inga fastslagna procentsatser hur mycket lönerna ska öka, som i exempelvis Industriavtalet.

Och största motgången?

– Det var flera krav som arbetsgivarna sade nej till på grund av att det skulle innebära besvär eller kostnader för företagen som vi inte kunde enas om. Mest besvikna är vi i Sveriges Arkitekters förhandlingsdelegation för att vi inte fick in riktlinjer om likabehandling i kollektivavtalet – vårt krav var partsgemensamma riktlinjer om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter i möjligheter i arbetslivet.

Vad händer nu ute på arkitekternas arbetsplatser?

– Nu kan alla börja förhandla fullt ut. Vi hoppas att avtalsrörelsen kommer igång och ger ett bra löneutfall.

Ulrik Östling och Rita Georgiadis har lett Sveriges Arkitekters förhandlingsdelegation. I den ingår även Kristofer Eklund, Tengbom, Anna Leonsson, Sweco Architects, Johan Norlin, Arkitema och Helena Wallgren, Reflex Arkitekter.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad:
Nya möjligheter för anställda att studera
Kollektivavtal

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu.
Publicerad: