Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Publicerad: 2023-04-18

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.

Förhandlingschef Ulrik Östling, hur ser det nya avtalet ut?

– Det innehåller små förändringar jämfört med det tidigare avtalet. Villkoren är i stort desamma och lönerna ska fortfarande sättas lokalt. Vi fortsätter utbyggnaden av flexpensionen, som ger möjligheter till nedtrappning i slutet av karriären. Företagen sätter av en viss procentsats av lönen och den avsättningen höjs under 2024.

Vad är du mest nöjd med för medlemmarnas del?

– Att vi, tillsammans med Sveriges Ingenjörer, till slut landade i att behålla processlöneavtalet. I förhandlingarna diskuterade vi en stupstock, ett fastslaget löneutrymme som faller ut om parterna inte kommer överens, men vi kom gemensamt fram till att processlöneavtalet från 2010 inte ska ändras.

– Det som är bra med det är att vi har kvar en process som ger trovärdighet: Utfallet bygger på företagens ekonomiska situation och arbetstagarens individuella prestation. Det innebär att de anställda kan få riktigt bra löner när det går bra för företaget och lite lägre löner när marknaden är sämre. Vi har därför inga fastslagna procentsatser hur mycket lönerna ska öka, som i exempelvis Industriavtalet.

Och största motgången?

– Det var flera krav som arbetsgivarna sade nej till på grund av att det skulle innebära besvär eller kostnader för företagen som vi inte kunde enas om. Mest besvikna är vi i Sveriges Arkitekters förhandlingsdelegation för att vi inte fick in riktlinjer om likabehandling i kollektivavtalet – vårt krav var partsgemensamma riktlinjer om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter i möjligheter i arbetslivet.

Vad händer nu ute på arkitekternas arbetsplatser?

– Nu kan alla börja förhandla fullt ut. Vi hoppas att avtalsrörelsen kommer igång och ger ett bra löneutfall.

Ulrik Östling och Rita Georgiadis har lett Sveriges Arkitekters förhandlingsdelegation. I den ingår även Kristofer Eklund, Tengbom, Anna Leonsson, Sweco Architects, Johan Norlin, Arkitema och Helena Wallgren, Reflex Arkitekter.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.
Publicerad:
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad: