Varken byggnad eller gata – passager i Prag

Publicerad: 2023-08-22

Lotta Edlund har rest till Prag med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hennes reseberättelse här.

I de centrala delarna av Prag finns ett tätt nätverk av invändiga passager och
arkader, som skapar ett separat system av genvägar parallellt med stadens
gator. Genom dessa passager kan man ta sig långa sträckor utan att befinna
sig utomhus.

Det som verkligen fängslade mig med passager var deras roll i stadsbilden
och den interiöra arkitekturen dessa offentliga rum har. Till skillnad från
gaturummet är de allra flesta interiöra rum varken öppna eller tillgängliga för
allmänheten. Offentliga byggnader som ska vara öppna för alla har vanligtvis vissa restriktioner, till exempel tid på dygnet när byggnaden får användas.
Detta gäller förstås även för passager då ägaren av byggnaden själv kan välja hur och av vem dessa rum ska brukas. Men i Prag har passagen blivit publika mötesplatser och en självklar del av gatunätverket och används flitigt av invånarna, inte minst för att slippa undan den stora mängden turister eller för att ta skydd från både hetta och kyla. Och det var just detta som intresserade mig, mellanrummet, då en passage/ arkad varken är en byggnad eller gata.

Under min resa till Tjeckien har jag besökt och studerat några av dessa
passager samt några andra byggnader och städer som intresserat mig runt om i landet. Under mina dagar i Prag besökte jag till en början ett tiotal passager men valde sedan att fokusera på fem passager som alla ligger nära eller i direkt anslutning till varandra.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
En ny relation mellan vatten och land
Hawermans

En ny relation mellan vatten och land

Läs Natalie Battahs reseberättelse från Nederländerna, Danmark och västkusten i Sverige och om hennes fördjupning om arkitekturen och havsnivåhöjningen.
Publicerad:
Studieresor i Japan
Hawermans

Studieresor i Japan

En reseberättelse av Miranda Raeder med från Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: