Var med och påverka Sveriges Arkitekters framtid

Publicerad: 2022-10-05

Ta chansen att som medlem påverka verksamhetsinriktningen framåt för Sveriges Arkitekter. Snart stänger motionsperioden inför förbundsstämman senare i höst. Du kan skicka in din motion fram till den 7 oktober.

Katarina O Cofaigh, ansvarig projektledare, välkomnar alla medlemmar att delta i den demokratiska processen.

– Att lämna ett förslag i en motion är en av många möjligheter att påverka förbundet och få en fråga diskuterad på stämman.

På stämman tas till exempel beslut om vilka målsättningar förbundet ska ha för sitt arbete de kommande åren, ledamöter till styrelse och andra organ väljs och beslut om avgifter tas.

Inte svårt alls

En motion är ett förslag som man vill att stämman ska ta beslut om.

– Det viktigaste med en motion är att det ska finnas ett tydligt beslutsförslag som stämman kan ta ställning till. Motivera med en kort text. Det kan till exempel vara att förbundet ska arbeta mer med en fråga som du anser vara viktig för arkitekterna eller arkitekturen. Den kans också handla om att du vill att styrelsen ska få i uppdrag att utveckla eller utreda något angeläget ämne.

Det är bra om motionen inte är för detaljerad. Det viktigaste är att formulera vad du vill att förbundet ska åstadkomma.

Engagemang från medlemmar

stämman som hölls år 2020 fick in ett trettiotal motioner, något som visar på ett engagemang från medlemmarna.

– Grundinställningen från styrelsen är att den vill säga ja till alla motioner, men det är förstås inte praktiskt möjligt. Kanske är det en fråga som Sveriges Arkitekter inte kan påverka eller något som vi redan arbetar med fast på ett annat sätt än vad som föreslås.

Men stämman diskuterar alla motioner så frågan blir belyst. Så även om du får ”nej” på en motion så har du fått möjlighet att säga vad du tycker till Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och till styrelsen.

Man kan förstås påverka på många andra sätt, till exempel genom att debattera i Arkitekten, engagera sig i en arbetsgrupp eller helt enkelt lämna förslag till styrelsen.

Skicka in digitalt

Du kan skicka in din motion digitalt. OBS! Sista dagen att lämna en motion var 7 oktober 2022.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma
Stämma 2022

Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum nu i helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.
Publicerad:
Skriv en motion till stämman
Stämma 2022

Skriv en motion till stämman

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter. Det är dags att skriva motioner inför stämman 19–29 november 2022. Här får du tips på hur du skriver en motion.
Publicerad: