Vallaskolan i Sala.

Vallaskolan vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland

Publicerad: 2021-03-24

Vallaskolans annex i Sala vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland. Vinnaren tillkännagavs på Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 22 mars.

Vallaskolans nybyggda annex i Sala
vinner 2021 års Arkitekturpris i Västmanland.

Sveriges Arkitekter Västmanland delar ut ett arkitekturpris för att lyfta fram intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som under de senaste fem åren genomförts i Västmanland. Det kan vara en byggnad, en park eller en interiör där föreningens medlemmar i någon form varit verksamma.

Juryns motivering

Sveriges Arkitekter Västmanland delar ut ett arkitekturpris för att lyfta fram intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som under senare tid genomförts i Västmanland. Det kan vara en byggnad, en park eller en interiör där föreningens medlemmar i någon form varit verksamma.

Att i år dela ut priset till Vallaskolans Annex i Sala är för att uppmärksamma vikten av en medveten beställare. I det här fallet Sala kommun. Att projektet kommit våra viktigaste medborgare, barnen, till del måste ses som ett plus. Skolan har såväl ett högstadium som ett treparallelligt låg- och mellanstadium med förskoleklass. De senare i den nya annexbyggnaden. Den är placerad fritt på skolgården med huvudbyggnad och övriga skolbyggnader från 1950- och 1960-talet runt omkring. Här går det att mycket pedagogiskt avläsa hur arkitekturstilar förändrats över tid. Ett redskap för lärande i sig! Flertalet skolbyggnader har tegelfasad. Den gamla Vallaskolan från sekelskiftet, 1900, har en dekorativ tegelarkitektur från sin tid. Annexet har fått en tegelfasad med inslag av guld-glaserade stenar från vår tid. Mer än hundra år senare!

Byggnadens stomme är av homogent trä och även inredningen är i huvudsak av trä som har gjorts synligt i interiören. Färgsättningen är genomtänkt med inspiration från Salas naturområden. Skogen, ängen och myren. Dessa har fått ge identitet till de tre hemvister som finns på plan två och tre. Naturträ, varma kulörer samt textilier ger tillsammans ett ombonat intryck, ljuddämpning och en behaglig taktil upplevelse.

På den väl tilltagna skolgården möts vi av såväl roande som tankeväckande konst i form av uppförstorade pennvässare. Vi uppmanas att ”skärpa tanken”! Lovvärd uppmaning i vår tid!

Den nya skolbyggnaden, annexet, är ett lyckat exempel på modern arkitektur. Från medveten placering och fina detaljer till en genomtänkt helhet. Detta projekt har sådana kvalitéer att det ska belönas med ett arkitekturpris.

Jury

  • Nora Kvassman, arkitekt
  • Ola Wikström, arkitekt
  • Hans Larsson, landskapsarkitekt
  • Erik Hidman, arkitekt
  • Anna Ahlgren, byggnadsantikvarie

Projektfakta

Arkitekt

  • Archus Arkitektur AB, Västerås genom Anna Kovacs SAR/MSA

Byggherre

  • Sala Kommun

Byggentreprenör

  • Byggpartner i Dalarna AB

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024
Västmanland

Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås vinner 2024 års Arkitekturpris i Västmanland. Det tillkännagavs vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 8 april 2024.
Publicerad: