Undersökning om diskriminering i arbetslivet

Publicerad: 2022-09-21

Nu skickar Sveriges Arkitekter ut en undersökning om diskriminering i arbetslivet. Resultatet av undersökningen blir en viktig utgångspunkt i vårt fortsatta arbete mot diskriminering, för inkludering och likabehandling. Tack för att du medverkar.

För att få ett så brett underlag som möjligt har vi valt att arbeta med jämlikhetsdata som utgår ifrån samtliga sju grunder i diskrimineringslagen. Därför behöver vi ställa en del frågor som kan upplevas som djupt personliga, till exempel om religion och sexuell läggning. Vi garanterar att du som svarar är helt anonym.

Undersökningsföretaget Evimetrix genomför denna undersökning på vårt uppdrag. Under datainsamlingen kommer automatiska påminnelser att skickas till de som inte har svarat.

Alla svar i undersökningen behandlas konfidentiellt. I samband med att datainsamlingen stängs kommer samtliga personuppgifter att anonymiseras och inga uppgifter registreras.

Undersökningen inleds med bakgrundsfrågor som vi vill att alla svarar på. Därefter kommer frågor om diskriminering på arbetsplatsen. För att vi ska få ett rättvisande underlag är det viktigt att vi får svar både från dig som upplevt diskriminering och från dig som inte upplevt någon diskriminering.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: