Undersökning om diskriminering i arbetslivet

Publicerad: 2022-09-21

Nu skickar Sveriges Arkitekter ut en undersökning om diskriminering i arbetslivet. Resultatet av undersökningen blir en viktig utgångspunkt i vårt fortsatta arbete mot diskriminering, för inkludering och likabehandling. Tack för att du medverkar.

För att få ett så brett underlag som möjligt har vi valt att arbeta med jämlikhetsdata som utgår ifrån samtliga sju grunder i diskrimineringslagen. Därför behöver vi ställa en del frågor som kan upplevas som djupt personliga, till exempel om religion och sexuell läggning. Vi garanterar att du som svarar är helt anonym.

Undersökningsföretaget Evimetrix genomför denna undersökning på vårt uppdrag. Under datainsamlingen kommer automatiska påminnelser att skickas till de som inte har svarat.

Alla svar i undersökningen behandlas konfidentiellt. I samband med att datainsamlingen stängs kommer samtliga personuppgifter att anonymiseras och inga uppgifter registreras.

Undersökningen inleds med bakgrundsfrågor som vi vill att alla svarar på. Därefter kommer frågor om diskriminering på arbetsplatsen. För att vi ska få ett rättvisande underlag är det viktigt att vi får svar både från dig som upplevt diskriminering och från dig som inte upplevt någon diskriminering.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Arkitekters förmåga behövs som aldrig förr
Medlem

Arkitekters förmåga behövs som aldrig förr

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic summerar året och önskar alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År.
Publicerad:
Höjda nivåerna i a-kassan blir kvar
Medlem

Höjda nivåerna i a-kassan blir kvar

Den nya regeringen vill behålla de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan som kom till under pandemin. Sveriges Arkitekter välkomnar beskedet.
Publicerad: