Undersökning om diskriminering i arbetslivet

Publicerad: 2022-09-21

Nu skickar Sveriges Arkitekter ut en undersökning om diskriminering i arbetslivet. Resultatet av undersökningen blir en viktig utgångspunkt i vårt fortsatta arbete mot diskriminering, för inkludering och likabehandling. Tack för att du medverkar.

För att få ett så brett underlag som möjligt har vi valt att arbeta med jämlikhetsdata som utgår ifrån samtliga sju grunder i diskrimineringslagen. Därför behöver vi ställa en del frågor som kan upplevas som djupt personliga, till exempel om religion och sexuell läggning. Vi garanterar att du som svarar är helt anonym.

Undersökningsföretaget Evimetrix genomför denna undersökning på vårt uppdrag. Under datainsamlingen kommer automatiska påminnelser att skickas till de som inte har svarat.

Alla svar i undersökningen behandlas konfidentiellt. I samband med att datainsamlingen stängs kommer samtliga personuppgifter att anonymiseras och inga uppgifter registreras.

Undersökningen inleds med bakgrundsfrågor som vi vill att alla svarar på. Därefter kommer frågor om diskriminering på arbetsplatsen. För att vi ska få ett rättvisande underlag är det viktigt att vi får svar både från dig som upplevt diskriminering och från dig som inte upplevt någon diskriminering.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Bli mentor för en nyanländ arkitekt
Medlem

Bli mentor för en nyanländ arkitekt

Bli mentor i höst. Vi erbjuder sju platser till ett mentorprogram för nyanlända arkitekter. Ta chansen att hjälpa en arbetssökande arkitekt med utländsk utbildning och samtidigt ger er båda chansen att stärka era nätverk, få ökad självinsikt och stärkt självförtroende.
Publicerad:
Så hjälper vi Ukraina
Medlem

Så hjälper vi Ukraina

Arkitekter och fackliga organisationer i såväl Sverige som utomlands engagerar sig på olika sätt till stöd för folket i det krigsdrabbade Ukraina. Här har vi samlat länkar till några av initiativen.
Publicerad: