Undersökning – ledarskap viktigare än lön

Publicerad: 2020-01-28

De som är mest nöjda på jobbet är de som upplever att de har en bra chef. Även cheferna själva är generellt sett mer nöjda än sina medarbetare. Det visar en arbetsmiljöundersökning som Sveriges Arkitekter har gjort.

Den faktor som har starkast samband med hur nöjd du är på jobbet handlar om ledarskap, tydlighet och mål. Det visar resultaten av en enkät där medlemmar har svarat på hur olika aspekter av arbetsmiljö påverkar hur nöjda de är på jobbet.

– De som är mest nöjda är de som uppger att de har tillräcklig handledning, att chefen ingriper om de har för mycket att göra och ger återkoppling på hur deras arbete utförs, säger Jens Andersson, ansvarig för chefsfrågor på Sveriges Arkitekter.

Chefer mest nöjda

På det stora hela är Sveriges Arkitekters medlemmar relativt nöjda med sitt arbete. Män är generellt mer nöjda än kvinnor och äldre medlemmar är nöjdare än yngre. Chefer är den medlemsgrupp som är mest nöjd på jobbet.

Jens Andersson har intervjuat chefer.

En vanlig uppfattning är att lön är den viktigaste frågan för anställda. Men även om lön är viktigt kommer den längre ner på listan över faktorer som bidrar till trivsel och nöjdhet på arbetsplatsen. Ett tydligt ledarskap är viktigare.

– Sambandet mellan lön och trivsel är inte alls lika starkt. Att ha en bra lön blir ofta viktigare när andra delar inte fungerar på arbetsplatsen.

Viktigt med återkoppling

Forskning visar att det som har störst effekt för att få nöjda medarbetare är återkoppling, inte information eller instruktioner. Något som också bekräftas i Sveriges Arkitekters undersökning.

– Underskatta inte behovet av bekräftelse, att det man gör blir uppmärksammat. Men återkopplingen måste vara konkret. Inte bara ”bra jobbat” och en klapp på axeln, utan vad det var som var bra eller dåligt. Rätt utförd återkoppling är ett ganska enkelt sätt att få nöjdare medarbetare.

Insatser för att stärka ledarskapet genom att till exempel ge återkoppling och ingripa om arbetsbelastningen är för hög är viktigt för att känna sig nöjd på jobbet.
Insatser för att stärka ledarskapet genom att till exempel ge återkoppling och ingripa om arbetsbelastningen är för hög är viktigt för att känna sig nöjd på jobbet.

Jens Andersson har, utöver enkäten, även gjort ett tiotal intervjuer med chefer inom arkitektkåren. Syftet med intervjuerna är bland annat att undersöka om cheferna har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Resultaten av såväl enkät som intervjuer är utgångspunkt för förbundets fortsatta arbete med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för medlemmarna.

– Att ledarskap är så viktigt för en bra arbetsmiljö ger en tydlig signal för oss vad vi ska prioritera för att så många arkitekter som möjligt ska må bra på jobbet.

Fem viktigaste faktorer till att trivas på jobbet

  1. Tillgång till handledning.
  2. Återkoppling på hur arbetet utförs.
  3. Rimlig stressnivå.
  4. En tydlig motivering till hur lönen sätts.
  5. Regelbunden dialog om arbetsbelastning, stress och balans.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ökad ohälsa under pandemin
Arbetsmiljö

Ökad ohälsa under pandemin

Sjukanmälningar av både fysiska och psykiska besvär har ökat i Sverige under inledningen av hösten. Med anledning av coronapandemin och dess effekter på arbetsmiljön vill regeringen höja kunskapen hos arbetsgivarna.
Publicerad: