Tokyo Emelie Ahlqvist

Tokyo – the small detached house typology

Publicerad: 2020-10-05

Emelie Ahlqvists reseberättelse till Tokyo med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

Min resa till Tokyo är med fokus på att undersöka ett urval av bostadstypologin ”the small detached house typology”, en typ som i ett japanskt arkitektursammanhang används som en experimentiell zon att undersöka olika sätt att leva på.
Genom läsning av boken ”How to make a japanese house” av Cathelijne Nuijsink får jag en intressant överblick av bostadsprojekt och tidsanda, av unga japanska arkitekters strävan mot eller med rådande samhällsklimat och arkitekturen som deras svar. Bostaden konceptualiseras och arkitekturen uttrycker aktivt idéer om hur livet kan te sig i det privata, det delade, det urbana och med naturen. Det arbete som sker i den lilla husskalan appliceras och inkorporeras sedan i större projekt. Jag intresserar mig för relationen mellan bostaden, staden och landskapet då dessa platser tillsammans utgör den stora scenen där hela vårt liv utspelar sig.

Att upptäcka Tokyo genom bostadsarkitektur gör att jag varje dag får ta del av ett en ny lokalitet; med sin specifika karaktär, mat och bebyggelse. Helhetbilden av staden blir på så vis mer nyanserad och personlig än vad jag tidigare upplevt när jag rest.

Läs mer om Emelie Ahlqvists resa genom att ladda ner filen i länklistan bredvid.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Zumthor i Ruiner
Hawermans

Zumthor i Ruiner

Frida Grönberg har rest till Schweiz med stöd av Ernst Hawermans resestipendium.
Publicerad:
London
Hawermans

London

En reseberättelse av Adam Tiam Khayyami från London, en resa med stöd från Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: