Tobias Olsson nominerad till Sacos styrelse

Publicerad: 2021-10-19

Sacos valberedning nominerar Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson till en plats i styrelsen.

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Foto: Joel Nilsson.

Valberedningen har sökt kandidater med ett långsiktigt strategiskt perspektiv, integritet och som är nätverksskapande. Den vill se en styrelse med breda kompetenser som kompletterar varandra.

– Det är en viktig tid för fackliga frågor och jag är stolt och glad över att bli nominerad, säger Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter är en av Sacos snabbast växande förbund. De senaste tio åren har antalet yrkesverksamma medlemmar ökat med nära 30 procent. I september passerade Sveriges Arkitekter 14 000 medlemmar-strecket. Organisationsgraden är hög, cirka 90 procent av arkitektkåren är medlemmar.

Saco är akademikernas röst i samhällsdebatten. Det är en federation som samlar 21 fackförbund med sammanlagt 710 000 medlemmar. Den nya styrelsen väljs på Sacos kongress den 11 november.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: