Tobias Olsson är invald i Sacos styrelse

Publicerad: 2021-11-11

På Sacos kongress har Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson valts in som ny ledamot i Saco-styrelsen.

Tobias Olsson är nyvald ledamot i Sacos styrelse. Foto: Jonas Malmström

– Jag hoppas kunna bidra med relevanta erfarenheter i och med vår snabba tillväxt, vårt lyckade lobby- och opinionsarbete och att vi så tydligt även är ett starkt professionsförbund. Samtidigt är det nu en viktig tid för fackliga frågor och jag är stolt och glad över att vara en del av Sacos styrelse, säger Tobias Olsson.

De senaste tio åren har antalet yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter ökat med nära 30 procent. I september passerade Sveriges Arkitekter 14 000 medlemmar-strecket. Organisationsgraden är hög, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv – cirka 90 procent av arkitektkåren är medlemmar.

Saco är akademikernas röst i samhällsdebatten. Det är en federation som samlar 22 fackförbund med nära en miljon medlemmar. Sacos kongress äger rum den 10–11 november.

Förutom Tobias Olsson består den nyvalda styrelsen av följande: ordförande Göran Arrius, förste vice ordförande Ulrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer), andre vice ordförande Heike Erkers (Akademikerförbundet SSR), Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund), Magnus Hedberg (Akavia), Ida Kåhlin (Sveriges Arbetsterapeuter), Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund), Sofia Rydgren Stale (Sveriges Läkarförbund), Kristina Taylor (Sveriges Psykologförbund) och Cecilia Winberg (Fysioterapeuterna).

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad: