Tävling om vattentorn i Värmdö är avgjord

Publicerad: 2024-01-22

Värmdö kommun bjöd in till en allmän tävling om gestaltningen av ett nytt vattentorn i Hemmesta. Tävlingen är avslutad och en vinnare är utsedd.

Värmdö kommun vill bygga ett nytt vattentorn av hög arkitektonisk klass som skapar en lokal signatur för Hemmestaområdet. Tävlingsuppgiften har bestått i att gestalta och placera Hemmestas nya vattentorn med dess teknikutrymmen samt omgivande mark och att illustrera placering av tillfartsväg och vändplan, områdesskydd samt vistelseyta. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vinnare

Samothrake

Reppen Vilson Arkitekter AB genom Fabian Reppen och Samuel Vilson.

Bild från det vinnande förlaget Samothrake.

På nära håll syns att hela betongytan är vackert uppdelad med gjutmönster som bryter ner skalan. De smäckra stöden är väl anpassade till platsens känsliga natur och låter de hundraåriga tallarna vara kvar.

Ur juryns motivering

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ny tävling om Rosendals torg i Uppsala
Tävlingar

Ny tävling om Rosendals torg i Uppsala

Uppsala kommun anordnar en inbjuden projekttävling med föregående prekvalificering för max fyra tävlande team om gestaltning av Rosendals torg i Uppsala.
Publicerad:
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: