Foto: Trafikverket

Anmäl intresse för tävling om landskapsbro

Publicerad: 2021-11-10

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en järnvägsbro för Norrbotniabanan genom Robertsfors.

Nu är det dags anmäla intresse till arkitekttävlingen för den nya bron. Uppgiften är att gestalta en 850 meter lång landskapsbro. Eftersom bron och dess omgivning ska hanteras som en helhet ingår även landskapsanpassning.

Bron i Robertsfors kommer att sträcka sig genom ett område som är väldigt viktigt, både för natur och kulturmiljö. Vi hoppas att det ska bli ett landmärke som synliggör Norrbotniabanan och dess betydelse för Norrlands kustland och för Robertsfors.

Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nu är uppdraget om NK-kvarteret i Göteborg avgjord
Tävlingar

Nu är uppdraget om NK-kvarteret i Göteborg avgjord

Nu är uppdraget om NK-kvarteret i Göteborg avgjord. Efter genomförda parallella uppdrag med fyra arkitektkontor har Hufvudstaden meddelat att man går vidare tillsammans med Ahrbom & Partner.
Publicerad: