Tack för ert engagemang

Publicerad: 2024-04-23

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.

När vi nu passerat årets första kvartal kan vi konstatera att läget på marknaden fortfarande är ansträngt för många kollegor. Vi har ännu inte nått den efterlängtade vändpunkt, som förhoppningsvis kommer att leda vår bransch mot ljusare tider. Det vi som förbund kan påverka fortsätter vi att göra. Vi ser att våra kurser, vårt juridiska stöd, våra tidskrifter och vår inkomstförsäkring värdesätts och betyder mycket för medlemmar runtom i landet. Att vi når ut så brett med vårt stöd är något som vi är stolta över. Det är ingen slump utan ett resultat av Sveriges Arkitekters målformuleringar, strategianpassningar och regelbundna uppföljningar.

Jag tänker på alla som är engagerade i akademier, råd, nämnder, lokalföreningar och inte minst alla fackligt förtroendevalda. Ert arbete betyder mycket!

En stor del av att detta arbete sker tack vare vår demokratiorganisation med hundratals ideella krafter som varje dag gör något för andra medlemmar. Det kan vara lätt att glömma bort att de är kärnan i vår organisation. Jag tänker på alla som är engagerade i akademier, råd, nämnder, lokalföreningar och inte minst alla fackligt förtroendevalda. Ert arbete betyder mycket! Bakom varje pris vi delar ut på Arkitekturgalan finns det exempelvis akademiledamöter som väljer ut juryledamöter som sedan åker land och riket runt och tittar på alla förslag.

De senaste åren har vi medvetet valt att låta en av arkitekternas festligaste sammankomster – Arkitekturgalan byta ort. Förra året var vi i Göteborg och denna gång i Malmö. Teman och upplägg anpassas till den valda platsens förutsättningar och utmaningar. Allt i syfte att synliggöra olika delar av landet, den kreativitet kåren står för och samtida problemställningar de här platserna förkroppsligar. Samtidigt som vi diskuterar arkitektur i en större kontext, prisar ambitiösa kollegor och beställare hjälps vi åt att ställa om och flyttar fram våra positioner.

Årets värdstad Malmö är en föregångare av rang. De har länge stått i bräschen för branschens omställning och främjande av planeringens och arkitekturens sociala aspekter. De har en innovationslust som hittar näring i lyckade och oväntade samarbeten. Därför ser jag fram emot att fortsätta samarbete över gränserna, efter att ha blivit inspirerad av konkreta exempel, hört om de kreativa idéerna och omställningsdilemman våra brittiska kollegor stött på, lyssnat på intressanta föreläsare inom AI, designprocess, återbruk och arkitekturaktivism och diskuterat det med kollegor på plats.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Nu betyder förbundet som mest
Krönika

Nu betyder förbundet som mest

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 1–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
Omställningens tid är här
Krönika

Omställningens tid är här

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 8–2023, av Tobias Olsson.
Publicerad: