Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Publicerad: 2023-01-18

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.

Nu pågår förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal, då det nuvarande löper ut den 1 april. Tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Unionen träffade Sveriges Arkitekter nyligen motparten Innovationsföretagen och la fram sina avtalsyrkanden. Det var den första i en rad förhandlingar som ska resultera i ett nytt kollektivavtal för branschen.

Forskning visar att jämställda företag är mer lönsamma och att mångfald ger kreativitet, kompetens och bättre arbetsmiljö. Därför är det viktigt att få in likabehandling i kollektivavtalet.

Sveriges Arkitekters vice ordförande Anna Leonsson, som ingår i förbundets förhandlingsdelegation.

– Bland det mest angelägna är att få in likabehandling i kollektivavtalet. Vi hoppas och tror att övriga med- och motparter likt oss ser kraft och möjlighet att stå för mångfald och jämställdhet. Motsatsen är inte ett alternativ, säger Sveriges Arkitekters vice ordförande Anna Leonsson, som ingår i förbundets förhandlingsdelegation.

Alla tjänar på likabehandling

Sveriges Arkitekter vill ha ett partsgemensamt arbete, med både fack och arbetsgivare, för att jobba med likabehandling. Utgångspunkten får med fördel vara den likabehandlingspolicy som förbundet tog fram för ett par år sedan. Anna Leonsson ser att inte enbart arbetstagaren utan även arbetsgivaren tjänar på likabehandling.

Anna Leonsson.

– För att bättre möta framtiden behöver företagen tänka inkludering och mångfald. Forskning visar att jämställda företag är mer lönsamma och att mångfald ger kreativitet, kompetens och bättre arbetsmiljö. Därför är det viktigt att få in likabehandling i kollektivavtalet, säger Anna Leonsson.

Ytterligare ett yrkande från förbundet är en så kallad stupstock. Det innebär ett fastslaget löneutrymme som faller ut om parterna inte kommer överens. Det är en förändring från det sifferlösa avtal som gällt sedan 2009.

– Vi yrkar på en stupstock eftersom Sveriges Ingenjörer och Unionen har det i sina yrkanden. Om vi är de enda som inte har en stupstock finns risken att våra medlemmar påverkas negativt i och med att arbetsgivaren kan sätta lägre löner för våra medlemmar, säger Anna Leonsson.

Fler borde ha kollektivavtal

Sveriges Arkitekter, liksom Sveriges Ingenjörer, ställer också krav på gemensamma riktlinjer för distansarbete. Det finns inte i dag men behövs.

Anna Leonsson betonar vikten av att fler arkitektföretag skaffar kollektivavtal.

– Nu är vi inne i en avtalsrörelse om ett nytt kollektivavtal. I kollektivavtalet förhandlar man om lön och våra gemensamma arbetsvillkor – det ger trygghet för både medarbetare och företag. Alla tjänar på att ha ett kollektivavtal!

Sveriges Arkitekters förhandlingsdelegation

Bakom Sveriges Arkitekters avtalsyrkanden finns en förhandlingsdelegation, som utgörs av medlemsrepresentanter med facklig erfarenhet: Anna Leonsson, Sweco Architects, Johan Norlin, Arkitema, Kristofer Eklund, Tengbom och Helena Wallgren, Reflex Arkitekter samt förbundets jurister förhandlingschef Ulrik Östling och förbundsjuristerna Rita Georgiadis och Ulrika Paulsson.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Nya möjligheter för anställda att studera
Kollektivavtal

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu.
Publicerad: