Stipendium till Tailor Made för förebildlig arkitektur

Publicerad: 2023-04-27

Tailor Made Arkitekter har fått motta arkitekturstipendiet från Irma och Einar Forseths stiftelse. Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur nominerade kontoret och deltog i stipendieutdelningen.

Arkitekturstipendiet från Irma och Einar Forseths kulturstiftelse delades ut i Stockholms stadshus den 22 april. Foto: Josefin Larsson.

Arkitekturakademin nominerade på stiftelsens uppmaning. Önskemålet var att kunna lyfta personer som haft stor betydelse men inte fått så stor uppmärksamhet, till exempel en förebild eller lärare.

– Tailor Made Arkitekter kom upp då akademin anser att innovativa lösningar och nytänkande för en hållbar arkitektur inte tillräckligt ofta lyfts eller belönas med priser. Några deltagare hade inte sett deras cirkulära växthusarkitektur och blev både positivt överraskade, nyfikna och förvånade att de inte uppmärksammats mer, säger arkitekt SAR/MSA Josefin Larsson, medlem i akademin för arkitektur.

Förbundets akademi för arkitektur hade nominerat Tailor Made Arkitekter till arkitekturstipendiet. Arkitekterna SAR/MSA Fredrik Olson och Anna Nilsson tog emot stipendiet, akademins Josefin Larsson (i mitten) läste upp motiveringen.

Tailor Made Arkitekter startades 2013 av Fredrik Olson med önskan att arbeta för en verkligt hållbar arkitektur. Han strävar efter att utveckla byggnader utifrån platsens förutsättningar, med fokus på hus i växthus och kretsloppstänk. Kontoret drivs sedan 2017 tillsammans med Anna Nilsson.

Motiveringen från akademin för arkitektur:

Sveriges Arkitekter nominerade Tailor made Arkitekter till stipendiet då kontoret är pionjärer i Sverige när det gäller att formge stadsmiljöer och byggnader som integrerade klimatzoner vilka bildar egna, lokala och cykliska ekosystem. De aktualiserade tidigt frågeställningen om hur man bygger klimatsmart och långsiktigt och vi tycker inte att deras arbete fått den uppmärksamhet det faktiskt förtjänar. Fredrik och Annas stora engagemang i bygg- och klimatfrågor har resulterat i en vackert utformad och nytänkande arkitektur som skapar vardagsglädje åt sina brukare och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle i en tid när vi nu mer än någonsin behöver hitta nya vägar framåt.

Vi hoppas att stipendiet kan bidra till att kontoret får större uppmärksamhet för sitt arbete och sina kunskaper och framåt kan vara förebild för arkitekter att se på den gestaltade livsmiljön ur ett större perspektiv. Ska vi alls bygga i framtiden så är det väl så här vi faktiskt ska bygga!

Om stipendiet

Irma och Einar Forseths kulturstiftelse har som syfte att främja vetenskaplig forskning samt konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål. Stiftelsen delar ut stipendier bland annat till förtjänta arkitekter.