Prekvalificeringen igång för bioångpanna i Rya

Publicerad: 2021-05-17

Göteborg Energi anordnar en inbjuden projekttävling med prekvalificering om gestaltningen av byggnaden som ska kopplas samman med det befintliga värmekraftverket. Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

I november 2006 invigdes Rya kraftvärmeverk, som producerar både fjärrvärme och el med naturgas som bränsle. Som en del i arbetet att uppnå Göteborgs Stads strategimål att endast använda förnyelsebara bränslen vid produktion av värme planerar Göteborg Energi för att uppföra en bioångpanna som en fjärde linje i befintligt kraftvärmeverk i Rya. Bränslet som planeras för bioångpannan är skogsråvara – i form av grot, sågspån, bark och flis – samt returträflis. 

Bioångpannan kommer vara synlig i älvens inlopp till Göteborg och utformningen av byggnaden är därför viktig för landskapsbilden och även ur ett kulturmiljöperspektiv.

Visionen om ett hållbart Göteborg genomsyrar allt som Göteborg Energi gör, och gestaltningen av byggnaden för bioångpannan ska tydligt illustrera att här skapas framtidens energilösningar som möjliggör att leva klimatsmart.

Ur visionen

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studentävlingen Weland Next Step avgjord
Tävlingar

Studentävlingen Weland Next Step avgjord

Welands designtävling för arkitektstudenter är nu avgjord. Vinnande spiraltrappa av August Håkansson Orsvall uppvisade enligt juryn en imponerande och konsekvent minimalism.
Publicerad:
Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad
Tävlingar

Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad

Halmstads kommun anordnar en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.
Publicerad: