Prekvalificeringen igång för bioångpanna i Rya

Publicerad: 2021-05-17

Göteborg Energi anordnar en inbjuden projekttävling med prekvalificering om gestaltningen av byggnaden som ska kopplas samman med det befintliga värmekraftverket. Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

I november 2006 invigdes Rya kraftvärmeverk, som producerar både fjärrvärme och el med naturgas som bränsle. Som en del i arbetet att uppnå Göteborgs Stads strategimål att endast använda förnyelsebara bränslen vid produktion av värme planerar Göteborg Energi för att uppföra en bioångpanna som en fjärde linje i befintligt kraftvärmeverk i Rya. Bränslet som planeras för bioångpannan är skogsråvara – i form av grot, sågspån, bark och flis – samt returträflis. 

Bioångpannan kommer vara synlig i älvens inlopp till Göteborg och utformningen av byggnaden är därför viktig för landskapsbilden och även ur ett kulturmiljöperspektiv.

Visionen om ett hållbart Göteborg genomsyrar allt som Göteborg Energi gör, och gestaltningen av byggnaden för bioångpannan ska tydligt illustrera att här skapas framtidens energilösningar som möjliggör att leva klimatsmart.

Ur visionen

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad
Tävlingar

Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Kommunen anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad:
Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus
Tävlingar

Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kommun anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande om gestaltning av Ulricehamns kulturhus och omgivande mark på Marknadsplatsen i Ulricehamn.
Publicerad: