Skriv en motion till stämman

Publicerad: 2022-09-09

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter. Det är dags att skriva motioner inför stämman 19–20 november 2022. Här får du tips på hur du skriver en motion.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till en förändring/beslut som väcks av en enskild medlem eller en grupp medlemmar. Rätten att lämna motion har alla medlemmar och motionen behandlas på stämman.

Hur lång tid har jag på mig att skriva motionen?

För att motionen ska behandlas av stämman måste den vara inkommen i rätt tid. Motion ska vara inkommen till styrelsen senast den 7 oktober.

Vad händer efter att motionen har skickats in?

När motionen inkommit behandlas den av styrelsen. Styrelsen ger förslag om hur de anser att stämman ska behandla motionen och avger ett yttrande som ger argument för det förslag som lämnas.

Styrelsen kan föreslå att stämman:

  1. bifaller motionen
  2. avslår motionen, eller
  3. tar beslut om ett alternativt förslag.

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Styrelsen kan föreslå stämman att bifalla ett yrkande och avslå ett annat.

Motioner och styrelsens svar på motionerna kommer att skickas ut senast den 21 oktober till stämmoledamöterna. Motioner och styrelsens svar kommer också att publiceras på arkitekt.se.

Hur skriver jag en motion?

En motion bör innehålla följande delar:

  1. Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.
  2. Yrkande – motionen ska inledas med ett konkret förslag, som stämman ska kunna säga ja eller nej till. Formulera förslaget i form av en att–sats.
  3. Motivering – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt.
  4. Namn på motionär.

OBS! Sista dagen att lämna en motion var 7 oktober 2022.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma
Stämma 2022

Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum nu i helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.
Publicerad:
Var med och påverka Sveriges Arkitekters framtid
Stämma 2022

Var med och påverka Sveriges Arkitekters framtid

Ta chansen att påverka verksamhetsinriktningen för Sveriges Arkitekter. Snart stänger motionsperioden inför förbundsstämman senare i höst. Du kan skicka in din motion fram till den 7 oktober.
Publicerad: