Simhallar Berlin

Publicerad: 2022-03-07

Edwin Östlund Stockmans reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

I samband med mitt examensarbete åkte jag på en studieresa till Berlin för att undersöka simhallar och badhus. Tanken från början var att resan skulle ha gått till fler platser, men eftersom smittoläget under pandemin var nyckfullt fick resan begränsas till Berlin och platser inom Sverige.

Syftet med resan var att få studera arkitekturen av olika badhus och simhallar, i och utanför Sverige, utifrån ett queerperspektiv med fokus på läsning av de rum där queer aktivitet pågått bakom stängda dörrar. Detta för att bidra till den forskning jag gjorde som bakgrund till mitt examensarbete.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
London
Hawermans

London

En reseberättelse av Adam Tiam Khayyami från London, en resa med stöd från Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Adaptive reuse in Barcelona
Hawermans

Adaptive reuse in Barcelona

En reseberättelse till Barcelona av Maya Arora-Jonsson med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: