Simhallar Berlin

Publicerad: 2022-03-07

Edwin Östlund Stockmans reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

I samband med mitt examensarbete åkte jag på en studieresa till Berlin för att undersöka simhallar och badhus. Tanken från början var att resan skulle ha gått till fler platser, men eftersom smittoläget under pandemin var nyckfullt fick resan begränsas till Berlin och platser inom Sverige.

Syftet med resan var att få studera arkitekturen av olika badhus och simhallar, i och utanför Sverige, utifrån ett queerperspektiv med fokus på läsning av de rum där queer aktivitet pågått bakom stängda dörrar. Detta för att bidra till den forskning jag gjorde som bakgrund till mitt examensarbete.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
A mapping of the Architecture Biennale
Hawermans

A mapping of the Architecture Biennale

En reseberättelse till Venedig av Anastasia Bos och Lycke Förell med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
The Grand tour Italy
Hawermans

The Grand tour Italy

Kristoffer Hamrin har rest till Italien med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hans reseberättelse här.
Publicerad:
Varken byggnad eller gata – passager i Prag
Hawermans

Varken byggnad eller gata – passager i Prag

Lotta Edlund har rest till Prag med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hennes reseberättelse här.
Publicerad: