Sänkt månadsavgift till a-kassan

Publicerad: 2021-08-25

Avgiften till Akademikernas a-kassa sänks med 10 kronor från och med 1 oktober 2021 till 130 kronor.

Kostnaden för a-kassan beror till största delen på den genomsnittliga dagpenning de arbetslösa medlemmarna får. Coronapandemin fick inte den påverkan på dagpenningen i Akademikernas a-kassa som de hade förväntat sig. I och med att kostnaderna för försäkringen blev lägre än väntat sänks nu avgiften med 10 kronor i månaden.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Fler arbetslösa och pressade priser
Sveriges Arkitekter i media

Fler arbetslösa och pressade priser

I april gick 6,3 procent av arkitekterna på a-kassa, en ökning från månaden innan. Men den sanna arbetslösheten är säkert den dubbla säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter i en intervju i Fastighetstidningen.
Publicerad:
Utformning eller byggrätt?
Aktuella arkitekturdomar

Utformning eller byggrätt?

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden.
Publicerad: