Sammanfattning av tredje seminariet

Publicerad: 2023-05-02

Vid det tredje seminariet Transformation of Ukraine den 21 mars undersökte vi hur kriget omformar arkitektrollen i Ukraina och hur förutsättningarna för att arbeta med långsiktig planering och visioner ser ut.

Som referens för diskussionen bjöd vi in arkitekter i Ukraina som arbetar med planering för ett nytt område i Dnipro och en strategi för utvecklingen av Uman. Den regionala planeraren Yuri Chudnovskyi talade om behovet av en nationell strategi för den omorganisering av Ukrainas infrastruktur som Rysslands aggression leder till.

Vid seminariet berättade Ryan Knox från SALAR om hur Sveriges Kommuner och Regioner arbetar för att stärka kommunerna i Ukraina för att kunna samordna en hållbar återuppbyggnad och behovet av en gemensam referensram för återuppbyggnaden. Sveriges Riksarkitekt Helena Bjarnegård talade för betydelsen av holistiskt tänkande kring arkitektur och hållbarhet och framhöll att frågorna även behöver förankra på en övergripande policynivå och i strategisk planering. Ordförande för Formas forskarråd för stadsplanering Christer Larsson talade om betydelsen av en inkluderande och demokratisk planeringsprocess som bygger ett samhälle, inte bara en plan och styrs av kommunen. Han förespråkade att utgå från barnens perspektiv och de offentliga rummens kvalitet som mötesplatser och att ha med forskare som bidrar med det långsiktiga tänkande som framtidens medborgare kräver.

Videodokumentation av övning i konstruktivistisk formgivning med studenter vid Kharkivs arkitektskola KHAS 2021.

Hans Ruin, som är professor i filosofi vid Södertörns högskola, gav ett filosofiskt perspektiv på återuppbyggnaden genom att lyfta frågan om hur befolkningens minnen av det förflutna kan hanteras i den byggda miljöns gestaltning. Arkitekten Oleg Drozdov framhöll att erfarenheten av att leva i de storskaliga bostadsområdena från Sovjettiden är ett starkt kollektivt minne som behöver beaktas. Arkitekturhistorikern Iryna Matsevko underströk betydelsen av det sovjetiska arvet och menade att behovet av att bearbeta det minnet liknar en dekoloniseringsprocess. Forskaren Bojan Boric från KTH exemplifierade hur det sovjetiska arvet lever vidare i storskaliga och monumentala stadsplaner som fortsätter att påverka utvecklingen med en plan för Chisinau i grannstaten Moldavien. Drozdov argumenterade för behovet av långsiktigt kapacitetsbyggande och utbildning av framtidens arkitekter så att de får en bra kunskapsgrund för att bygga upp Ukraina på ett socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart sätt som tar tillvara det post-sovjetiska arvet på ett meningsfullt sätt. Drozdov startade några år före Rysslands angrepp på Kharkiv Ukrainas första privata arkitektutbildning. Den är nu tillfälligt flyttad till Lviv och fortsätter att bedriva undervisning.

Som ett konkret exempel på de utmaningar som en hållbar återuppbyggnad innebär berättade Rektorn för konstakademin i Kharkiv Oleksandr Soboliev om hur de planerar för återuppbyggnad av sin sönderbombade utbildningsbyggnad till energieffektiv och social mötesplats. Han berättade också att de har en diskussion om hur de ska representera de studenter vid skolan som nu dör i kriget. Traditionen från Sovjettiden är det heroiska monumentet. Konstnären och arkitekten Elin Strand-Ruin uttryckte med sin installation A New Beginning for Anastasia ett annat möjligt uttryckssätt av det sinnestillstånd som den ryska aggressionen försatt den Ukrainska befolkningen i. Ett tillstånd som präglas av förlust av allt men också upptäckten av möjligheten i det nya som ska komma. Oleg Drozdov bidrog med en film om en konstnärlig övning från Kharkivs arkitektskola där studenterna året före dt ryska angreppet utforskade konstruktivismens tänkande genom att tillverka en marionettdocka i skala 1:1. När de sedan ger liv åt dockan tvingar samtidigt dockan dem att samarbeta i en gemensam rörelse som kan liknas vid en konstruktivistisk balett.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Stötta Ukraina och demokratin
Ukraina

Stötta Ukraina och demokratin

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic uppmanar alla att göra vad vi kan för att stötta Ukrainas befolkning och bidra till att öka demokratin runt om i världen.
Publicerad: