Sakkunskap är inte lika med smakmonopol

Publicerad: 2020-09-28

Blekinge läns tidning, BLT, anser att Sveriges Arkitekter har fel om huruvida politiker ska ha synpunkter på arkitektonisk stil i sammanband med nyproduktion. Förbundsordförande Tobias Olsson svarar på kritiken.

Ska politiker få bestämma hur ett hus ska se ut?

En ledare i Blekinge läns tidning, BLT, den 23 september 2020 kommenterar en artikel i DN angående att politiker allt oftare har åsikter om i vilken stil hus ska byggas i. Ledarskribenten Anders Gustafsson skriver att Sveriges Arkitekter har fel när de tycker att politikerna ska hålla sig borta från arkitekturen och menar att det är klart att demokratin ska få säga sitt om arkitekturen:

Sveriges Arkitekter eller enskilda byggherrar ska inte ha något smakmonopol på hur våra stadsmiljöer förändras. Och desto känsligare miljöer nya hus byggs i, ju mer involverade i arkitekturen måste politikerna vara för att nytillskotten ska passa in.

Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter, svarar i en replik följande:

Vi har goda förutsättningar att komma överens med dig, Anders! Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter är glada över att allt fler diskuterar vårt favoritämne arkitektur – däribland ledarskribenter och politiker. Vi gillar också när politiker inte duckar för sitt ansvar enligt plan- och bygglagen utan är tydliga i stadsbyggnadsfrågor. Framför allt har vi det gemensamt med dig att hög kvalitet i arkitekturen är en prioriterad fråga.

Hur skaffar vi oss det då? Ja, en bra tidning görs genom att ge utrymme åt journalisters och publicisters yrkeskunnande. Bra arkitektur får vi genom att ge arkitekter förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det är härligt när kommunpolitiker tycker till, men våra byggda miljöer mår bäst av ett respektfullt samarbete mellan politiker, tjänstemän och privata aktörer där allas kompetenser tas tillvara.

Sakkunskap är inte lika med smakmonopol utan en framgångsfaktor. Det är härligt när kommunpolitiker tycker till, men våra byggda miljöer mår bäst av ett respektfullt samarbete mellan politiker, tjänstemän och privata aktörer där allas kompetenser tas tillvara. Vi förordar samarbete och bra styrdokument som arkitekturpolicyer. De underlättar att bygga miljöer som är väl gestaltade, ekologiskt hållbara och stöttar demokratiska värden.

Några avslutande ord om stilar i arkitekturen. Det vi vet om stilar är att de kommer och går – kvalitet är det som består och vi ska bygga miljöer som står i 100 år (och helst längre). På den tiden hinner smaken ändra sig många gånger, medan exempelvis bra material, anknytning till platsen och genomarbetade detaljer alltid är tilltalande. Det som från och med nu kommer att påverka utformningen mest är samhällsbyggnadsbranschens omställning till ett hållbart samhälle. Det är en akut fråga som gör diskussioner om klassisk kontra modernistisk arkitektur mindre relevanta.

Fotonot: Ledaren och Sveriges Arkitekters replik finns publicerade på blt.se men ligger bakom betalvägg.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Arbetslösa arkitekter känner sig kastade åt vargarna
Sveriges Arkitekter i media

Arbetslösa arkitekter känner sig kastade åt vargarna

En pressad ekonomi och byggsektor skapar huvudvärk för nya arkitekter som startar karriären i arbetslöshet. Och branschen spår ingen ljusning i närtid. Det skriver DN i en artikel där fyra nyexaminerade arkitekter berättar om livet efter examen.
Publicerad:
Kraftig ökning av konkurser
Sveriges Arkitekter i media

Kraftig ökning av konkurser

SVT:s Kulturnytt uppmärksammar konkurserna inom kultursektorn har ökat kraftigt 2023. För arkitektur har antalet mer än fyrfaldigats mellan 2022 och 2023. Sveriges Arkitekters förbundsordförande Tobias Olsson kommenterar.
Publicerad:
Arkitekturkris efter byggboomen
Sveriges Arkitekter i media

Arkitekturkris efter byggboomen

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Tobias Olsson medverkar i Sveriges Radios kulturnyheterna och kommenterar att arkitektföretagen drabbats hårt av konkurser.
Publicerad: