Rösta på din favorit! SAJK-priset 2020!

Publicerad: 2021-07-29

Nu har föreningens jury valt ut fyra projekt. En av dessa ska röstas fram som vinnare av SAJK-priset 2020! Alla medlemmar i Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg kan vara med och rösta. Samtliga projekt är färdigställda mellan 2019-2020.

Nedan presenteras de fyra utvalda projekten tillsammans med juryns motivering.

1. East, Enter Arkitekter, Jönköpings kommun

“Det nya bostadskomplexet East inordnar sig på ett naturligt sätt som en pusselbit i stadens pussel, samtidigt som dess identitetsskapande material- och formspråk utgör ett utmärkande inslag i Jönköpings urbana landskap. Sett på avstånd framstår East som ett kompakt slutet kvarter likt andra i sin omgivning. Den upplevelsen löses upp ju närmare man kommer. Mellanrummet som finns vid varje hörn mellan husen utgör en kanal som kopplar ihop stadslivet utanför med det intima livet innanför kvarteret, och omvandlar slutenhet till öppenhet.  Det omsorgsfullt gestaltade rummet mellan de fyra lamellerna inbjuder till en behaglig närvaro.”

2. Vida, Arkitektbolaget, Alvesta kommun

“Genom karaktärsfull gestaltning med tydlig omsorg om detaljer, hållbara material och kvalitet har man skapat en modern arbetsplats med tydlig profil i både utvändig och invändig gestaltning. En väl avvägd balans mellan karaktär och tydlighet i det nya arbetsmiljön skapas levande och generösa rum i hög arkitektonisk nivå.”

3. Elverket, Arkitektbolaget, Växjö kommun

“Små byggnader som inrymmer denna typ av funktion gestaltas ofta med mindre omsorg. Den estetiska faktorn brukar hamna i skymundan och detaljnivån är ofta fattig. Detta trots att de tar plats i staden och påverkar upplevelsen av vår byggda miljö. Elverket i Växjö, med sina noggrant utvalda material och smakfulla formspråk är av det motsatta fallet. Kvarteret tillför dessutom området flera kvalitéer, både som mötesplats och som inlägg i stadsbilden.”

4. Kanalgatan, Tekniska kontoret, Vetlanda kommun

“Med det stora greppet att ersätta en parkeringsgata till ett
gångstråk bredvid porlande vatten, har besökare fått en plats att besöka. På en historisk och centralt belägen plats har man, med stor omsorg och yrkesskicklighet, återskapat vattennära gångstråk till stadsbilden som samspelar med sin omgivning samtidigt som det har ett klart eget uttryck. En väl avvägd balans mellan respekt för befintlig miljö och tydlighet i det nya. Kanalgatan är ett uppskattat och uppmärksammat tillskott i stadsbilden.”

Vill du se fler bilder eller kanske besöka de objekt som var med och tävlade om att nomineras till priset, se denna karta!

Alla som är medlemmar i lokalföreningen SAJK får vara med och rösta. Information om hur röstningen går till får medlemmarna via e-mail. Om du saknar ett sådant mail, hör då av dig till oss på sajk@arkitekt.se.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Jönköpings Arkitekturstrategi del 2
Jönköping – Kronoberg

Jönköpings Arkitekturstrategi del 2

På Torsdagen 25 November bjuder Jönköpings kommun tillsammans med SAJK in till en fysisk workshop på restaurang Tegel i Tändsticksområdet...
Publicerad:
Elverket i Växjö tar hem SAJK-priset 2020!
Jönköping – Kronoberg

Elverket i Växjö tar hem SAJK-priset 2020!

Det är Arkitektbolaget som tillsammans med Växjö Energi AB som tar emot årets SAJK-pris! Prisutdelningen kommer att ske den 26...
Publicerad: