Region Skåne upphandlar

Publicerad: 2021-02-01

Region Skåne har en pågående upphandling inom fem områden. Sveriges Arkitekter har tagit del av upphandlingsdokumenten och har framfört synpunkter.

Region Skåne har en pågående upphandling genom dynamiskt inköpssystem (DIS) enligt LOU som avser fem delområden inom övergripande regional utveckling, näringsliv och arbetsmarknad, regional fysisk planering, transport och infrastruktur samt hållbar utveckling och folkhälsa.

Anbudsgivare/leverantörer kan ansöka om deltagande enligt de kvalificeringskrav som anges i ansökningsinbjudan och ansökan kan inges under hela giltighetstiden till och med 2026-08-30.

Sveriges Arkitekter har tagit del av upphandlingsdokumenten och har i brev till Region Skåne framfört synpunkter gällande villkor för obegränsat skadeståndsansvar och villkor för vite, se brevet och publicerade ”Frågor och svar” till och med 2021-01-29 i länklistan här intill.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ängelholms kommun upphandlar arkitekt
Upphandlingsakuten

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt utan att använda branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad: