Regeringens lönetröskel hotar konkurrenskraften och välfärden

Publicerad: 2023-10-31

I ett öppet brev till regeringen kritiserar Sveriges Arkitekter tillsammans med samtliga övriga 20 Sacoförbund det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ladda ner brevet eller läs debattartikeln i Expressen.

Det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare träder i kraft den 1 november. Kravet innebär att arbetskraftsinvandrare måste ha en lön om 27 360 kronir per månad för att kunna arbeta i Sverige. Den 31 oktober skickades ett öppet brev till regeringen, som samtliga 21 Sacoförbunds ordföranden signerat, där förslaget kritiseras hårt.

– Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan är tvärtom mycket viktigt för Sveriges konkurrenskraft och välfärd, säger Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic.

Främmande för den svenska modellen

I brevet belyser Sacoförbunden flera problem med det nya försörjningskravet. Dels att det är främmande för den svenska modellen att i lag eller förordning införa en lägstalön som ska gälla arbetstagare som är verksamma i Sverige. Dels kommer det i högsta grad bli ett praktiskt problem på arbetsmarknaden. En lönetröskel är ett hinder i en tid då det behövs en ökad rörlighet inte minst från andra länder in på den svenska arbetsmarknaden.

– Svenska företag behöver kompetent personal för att vara konkurrenskraftiga. Välfärden måste säkra sin kompetensförsörjning. Det behöver också forskningen. Det måste förbli attraktivt att söka sig till Sverige, säger Emina Kovacic.

Branschavtal är bättre

I brevet lyfter Sacoförbunden också risken med att en lönetröskel i lag eller förordning blir för låg eller för hög. En låg tröskel innebär att arbetskraftsinvandrare riskerar sämre lön än andra arbetstagare. En hög tröskel gör det svårt gör arbetsgivare att rekrytera personal, särskilt inom vissa branscher.

– Det är helt enkelt inte möjligt att finna en lönetröskel som passar alla. Branschavtalens bestämmelser är betydligt bättre lämpade med flexibla och anpassade lösningar på en föränderlig arbetsmarknad, säger Emina Kovacic.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?
Så tycker vi

Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson skriver i en debattartikel i Fastighetsnytt om Boverkets förslag till nya byggregler. Han misstänker att myndigheten inte har så bra koll.
Publicerad:
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad: