Regeringens lönetröskel hotar konkurrenskraften och välfärden

Publicerad: 2023-10-31

I ett öppet brev till regeringen kritiserar Sveriges Arkitekter tillsammans med samtliga övriga 20 Sacoförbund det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ladda ner brevet eller läs debattartikeln i Expressen.

Det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare träder i kraft den 1 november. Kravet innebär att arbetskraftsinvandrare måste ha en lön om 27 360 kronir per månad för att kunna arbeta i Sverige. Den 31 oktober skickades ett öppet brev till regeringen, som samtliga 21 Sacoförbunds ordföranden signerat, där förslaget kritiseras hårt.

– Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan är tvärtom mycket viktigt för Sveriges konkurrenskraft och välfärd, säger Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic.

Främmande för den svenska modellen

I brevet belyser Sacoförbunden flera problem med det nya försörjningskravet. Dels att det är främmande för den svenska modellen att i lag eller förordning införa en lägstalön som ska gälla arbetstagare som är verksamma i Sverige. Dels kommer det i högsta grad bli ett praktiskt problem på arbetsmarknaden. En lönetröskel är ett hinder i en tid då det behövs en ökad rörlighet inte minst från andra länder in på den svenska arbetsmarknaden.

– Svenska företag behöver kompetent personal för att vara konkurrenskraftiga. Välfärden måste säkra sin kompetensförsörjning. Det behöver också forskningen. Det måste förbli attraktivt att söka sig till Sverige, säger Emina Kovacic.

Branschavtal är bättre

I brevet lyfter Sacoförbunden också risken med att en lönetröskel i lag eller förordning blir för låg eller för hög. En låg tröskel innebär att arbetskraftsinvandrare riskerar sämre lön än andra arbetstagare. En hög tröskel gör det svårt gör arbetsgivare att rekrytera personal, särskilt inom vissa branscher.

– Det är helt enkelt inte möjligt att finna en lönetröskel som passar alla. Branschavtalens bestämmelser är betydligt bättre lämpade med flexibla och anpassade lösningar på en föränderlig arbetsmarknad, säger Emina Kovacic.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid
Så tycker vi

Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid

Det bästa sättet för svenska myndigheter att stötta Ukrainas återuppbyggnad är att satsa på kommunal planering och lokala pilotprojekt. Det skriver Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic och Ukrainas arkitektförbund NUAU:s ordförande Oleksandr Chyzhevskyi i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad:
Budget – branschen fortsatt djupt kritisk
Så tycker vi

Budget – branschen fortsatt djupt kritisk

Byggbranschen är fortsatt mycket kritisk till regeringens budget efter att den lämnats in i sin helhet till riksdagen. Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson är djupt besviken och kallar ROT- och RUT-satsningarna för “pluttiga sysselsättningsåtgärder”.
Publicerad: