Projekt – Framtidsbilder för Ukraina

Publicerad: 2022-09-07

Sveriges Arkitekter erbjuder stöd till arkitekter och planerare i Ukraina genom projektet Framtidsbilder för Ukraina.

I projektet Framtidsbilder för Ukraina erbjuder Sveriges Arkitekter genom ett samarbete med Ukrainas arkitektförbund NSAU stöd till arkitekter och planerare i Ukraina att reflektera över en långsiktig vision för återhämtningen av Ukraina efter kriget. Det ger dem en möjlighet att tänka mer långsiktigt kring demokrati, social och ekologisk hållbarhet i krigssituationen och de akuta åtgärder inom planering och byggande som det kräver. Det stärker deras kapacitet att samordna alla olika stödinsatser.

Initiativ från Sveriges Arkitekter

Projektet är ett initiativ från Sveriges Arkitekter som stöds av Svenska Institutet. Det gör det möjligt för oss att erbjuda seminarier och workshops kostnadsfritt för ukrainska arkitekter och att direktförmedla läget i Ukraina ur arkitektperspektiv till våra medlemmar, mena också allmänheten i Sverige.

Projektet genomförs i dialog med Riksarkitekten, Boverket, Arkdes, RAÄ och Göteborgs stad. De står värdar för varsitt seminarium:

  • 28 september med Arkdes i Stockholm om Boende för 5 miljoner internflyktingar.
  • 10 november med RAÄ och Europa Nostra Sverige i Stockholm om kulturarvet som minne och resurs.
  • Februari (prel.) om krigets trauma och en begynnande transformation.
  • April (prel.) med Göteborgs stad i Göteborg om planering för hållbar återuppbyggnad.
  • Oktober (prel.) Konferens i Kiev med arbetsnamnet Re-Imagine Ukraine.

Boende för miljoner flyktningar

Efter vår första orientering på WUF11 i Katowice i juni och i mötena med NSAU framkommer en bild av läget som handlar om hur de kan ordna boende för över 5 miljoner internflyktingar:

  1. Flyktingläger 60 km från krigsfronten – för dem som vill stanna nära sin verksamhet.
  2. Temporära boenden i västra och centrala Ukraina – det uppstår konflikter och oro för att tryggheten försämras lokalt.
  3. Långsiktiga hållbara bostadslösningar – i år färdigställs 100 000 nya bostadshus, så de har egen kunskap om effektivt byggande, men blir det hållbart? Hur kan de återanvända befintliga byggnader bättre? Enkla metoder för att komplettera och snabbt säkra bombskadade hus? Och den större frågan var folk vill och kan bo.

Den 28 september bjuder vi i samarbete med Ukrainas Arkitektförbund NSAU och Arkdes in till ett första seminarium om bostadsfrågan för att ömsesidigt dela kunskaper om hur de kan tänka långsiktigt samtidigt som de agerar nu för att skapa skydd för vintern för över 5 miljoner internflyktingar.

Från Ukraina får vi information om läget och konkreta exempel på utmaningarna, men också deras idéer om lösningar i form av planmodeller, strategier och byggsystem.

Från Sverige delar vi med oss av våra erfarenheter av flyktinganläggningar genom MSB som bygger 20 000 flyktingplatser i västra Ukraina. Erfarenheterna från de tillfälliga anläggningsboendena för 150 000 flyktingar redovisas av Boverket och en utvärdering som görs av Arkdes. Vi kommer också att dela med oss av exempel på hur Sveriges Arkitekter tar initiativ till ett socialt och ekologiskt hållbart bostadsbyggande och Sveriges Arkitekters handlingsplan Vägen framåt. Det handlar om lägre klimatpåverkan genom klimatberäkning i tidiga skeden, återvinning av byggdelar och material och delningslösningar i bostadsområden som stöder gemenskap och trygga grannskap.

Vid kommande seminarier kommer vi även diskutera kulturarvet som resurs och minne med RAÄ, hur förändringarna påverkar Ukrainas självbild och vår bild av Ukraina med Riksarkitekten och hur de kan planera på ett hållbart sätt med Göteborgs stad.

Workshop för arkitekter

Till varje seminarium ordnar vi även en workshop för arkitekter i Sverige och Ukraina där vi med olika medel illustrerar de strategiska frågorna och tänkbara lösningarna för att kunna dela insikterna med allmänheten. Det sker i ett rum på Färgfabriken i Stockholm som vi kallar Ukraine Work Space och som speglas på projektets hemsida. De som är intresserade av att bidra till arbetet med att formulera strategiska insikter kan kontakta projektledare Pehr Mikael Sällström.

Med projektet vill vi ge arkitekter i Ukraina en röst och en möjlighet att utrycka och kommunicera sin kunskap och förmåga att tänka framtid i nuet.

Vi förväntar oss att projektet kommer att ge bättre kunskap om Ukrainas behov och vad Sverige bäst kan bidra med i återuppbyggnaden. Redan nu har det blivit en plattform för det Ukrainska arkitektförbundet som de använder för att lyfta ett långsiktigt helhetsperspektiv på social och ekologisk hållbarhet gentemot allmänheten, byggaktörer och politiker på både nationell, regional och lokal nivå.

Resultatet av projektet blir en rapportering av insikter från projektet vid en slutkonferens som troligen hålls i Kiev på temat Re-imagining Ukraine.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Kampanj – stötta Ukrainas arkitekter
Ukraina

Kampanj – stötta Ukrainas arkitekter

För att stötta våra ukrainska kollegor startar nu en insamlingskampanj till organisationen ResStart Ukraine. Kampanjen sker med stöd av Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Stötta Ukraina och demokratin
Ukraina

Stötta Ukraina och demokratin

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic uppmanar alla att göra vad vi kan för att stötta Ukrainas befolkning och bidra till att öka demokratin runt om i världen.
Publicerad: