Oskäliga viten i Skellefteå kommun

Publicerad: 2022-03-11

Skellefteå kommun ville ta ut helt oskäliga viten i en ramavtalsupphandling men ändrar sig efter Sveriges Arkitekters påpekande. Se korrespondensen här.

Sveriges Arkitekters mejl 2022-03-10, 11:25:

Hej Christer!

Medlemmar har uppmärksammat mig på er upphandling av arkitekttjänster, särskilt är de upprörda över de orimliga vitesklausuler ni har för uppdraget.
Jag ser att ni anser det rimligt att utkräva viten om 10% av arvodet per vecka och att ni inte generar er att tänka er att det är möjligt att utkräva upp till en halv miljon i vite per vecka för ett arkitektuppdrag:

Fråga/Question (id: 265860)
Förtydligande gällande AUC.45: Utgår inga viten om 10% är under 20000kr? Finns det ett maxtak på vite? (eller ger ett tvåårigt uppdrag på 5milj ett vite på 500kkr per förseningsvecka?)

Svar/Answer

Hej,
Om vitet om 10 % är lägre än 20 000 kr, blir vitet som lägst 20 000 kr.
Nej, det finns inget maxtak för viten. Se även fråga ID 265792.
Ett tvåårigt uppdrag på 5milj kommer ge ett vite på 500 000kr per förseningsvecka om det blir försenat enligt tidplan i AUC.41

Trots flera frågor från anbudsgivarna insisterar ni på denna orimliga vitesprincip. En veckas försening på ett tvåårsuppdrag kan knappast orsaka omak som tillnärmelsevis kan vara i närheten av ett värde på en halv miljon. Detta handlar om konsulttjänster.

Detta orimliga avtalsvillkor kan innebära att seriösa anbudsgivare inte kan lämna anbud i denna upphandling eftersom de affärsmässiga riskerna är alltför stora och utanför all branschpraxis.

Jag ber er överväga er vitesklausul igen. Utifrån ert perspektiv och för ett gott resultat skulle jag rekommendera att ni skapar förutsättningar för ett förtroendefullt och affärsmässigt sunt förhållande med presumtiva konsulter som följer branschpraxis.

Påminner om att standardavtalet ABK09 är ett avtal som är framförhandlat mellan parterna och syftar till att skapa rimliga villkor för både konsulter och beställare.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ängelholms kommun upphandlar arkitekt
Upphandlingsakuten

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt utan att använda branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad: