Ordförande har ordet: Snegla på Skåne i sommar

Publicerad: 2022-06-30

Sommaren står i blom och tiden att koppla ner och koppla av närmar sig…
När jag skriver den här sommarhälsningen kommer jag just från stadsmässan H22 i Helsingborg. Mina kollegor och medarbetare från Karlshamn hade redan varit där – och entusiastiskt berättat om sina upplevelser – liksom många andra kommuner.

Många arkitektkollegor passar säkert på att besöka H22 och inspireras av det rika programmet, som pågår till den 3 juli. Självklart hoppas jag att alla upplever satsningen på Parapeten som vår lokalförening i Skåne står bakom! 

Det dagliga engagemanget hos förbundets förtroendevalda yttrar sig på olika sätt runtom i landet: genom möten, debattartiklar, konkreta projekt –  en vurm för demokratiorganisationen som en av det öppna samhällets pelare. Sveriges Arkitekter Skånes ambitiösa angreppssätt och program kring H22 lyckas med konsten att väcka intresse hos besökarna långt utanför lokalföreningens gränser.

I tider då många föreningar kämpar med att hitta människor som har tid för ideellt arbete kan Skåne agera förebild. Att involvera medlemmarna i aktiviteter (oavsett storlek) skapar delaktighet och stärker det gräsrotsperspektivet som bidrar till sammanhållning. Det resulterar också i något som andra kan inspireras av.

Jag uppmanar därför aktiva i lokalföreningar att besöka H22 och snegla på Skåne. Inte minst för demokratins skull. Då stämman i november rycker närmare är det viktigt för alla föreningar att samla sina medlemmar, ta tempen på vilka frågor som är viktigast för dem att driva kommande period och agera utifrån det.

Men dessförinnan – sommaren är en tid för avkoppling, så vila upp dig ordentligt och samla krafter för höstens utmaningar. Glad sommar!

P.S. Fotot är taget av Anders Regnell på Parapeten, i Karin Sundbergs nytolkning av Zebrapaviljongen som uppfördes på H55 och ritades av Per Friberg. Visst är den fin!

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: