Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Publicerad: 2024-05-14

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.

Den grupp som riskerar att drabbas hårdast av lågkonjunkturen är nyutexaminerade arkitekterna och de som är i slutet av sin utbildning. Det är idag väldigt svårt att få jobb som nybliven arkitekt och det är få företag som tar emot praktikanter. Praktikanställningar har alltid varit en viktig väg in i yrket och i den rådande situationen behöver vi underlätta för arbetsgivarna att anställa praktikanter. Sveriges Arkitekter har därför träffat ett kollektivavtal som reglerar rätten till återanställning i relation till praktikanställningar.

Uppsagd kan inte få praktik

Avtalet innebär att praktikanter inte har någon rätt till återanställning efter att deras praktikanställning har upphört. Det är inte heller möjligt för en uppsagd person med rätt till återanställning att göra anspråk på en praktikanttjänst.

I den rådande situationen behöver vi underlätta för arbetsgivarna att anställa praktikanter.

Jens Andersson, chefsjurist/gruppchef Sveriges Arkitekter

Avtalet förutsätter att det handlar om praktikanställningar på högst 12 månader och att kraven i Arkitektavtalets praktikbilaga (bilaga 5) är uppfyllda. Praktiken ska ses som en del av utbildningen, det ska finnas handledare men praktikanten ska inte behöva vara produktiv hela tiden.

Lön samma som tidigare

Vad gäller lön och andra villkor så innebär avtalet ingen ändring mot tidigare utan följer av Arkitektavtalet. Det finns inte och har inte funnits några minimilöner. Däremot lämnar Sveriges Arkitekter rekommendationer vad gäller praktiklön och de har efterlevts i branschen i väldigt hög utsträckning.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad:
Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor
Kollektivavtal

Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.
Publicerad: