Nytt kollektivavtal för arkitekter

Publicerad: 2023-04-26

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.

Kollektivavtalet mellan Sveriges Arkitekter och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen är ett så kallat processavtal utan siffror. Det gäller från den 1 april i år till 31 mars 2025.

– Det centrala avtalet är på plats och de lokala löneförhandlingarna ska dra igång. Nu krävs det att företagen tar sitt ansvar så att medarbetarna får de löneökningar de förtjänar, säger förbundsordförande Emina Kovacic. 

Att löneavtalet är sifferlöst innebär att arbetsgivaren sätter lönen utifrån medarbetarens prestation och bidrag till verksamheten mot bakgrund av företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Motsatsen är att parterna förhandlar fram en siffra som anger hur mycket lönerna totalt ska höjas.

Högre löneökningar utan siffror

Sveriges Arkitekter var tidigt ute att få in processavtal i kollektivavtalet, redan 2010. Generellt har förbundets medlemmar haft högre löneökningar under åren än förbund som har siffror i sina avtal.

Dagens situation är exceptionell, med ovanligt hög inflation och ovanligt högt så kallat märke för industriavtalet. Inflationen är ingen faktor som påverkar löner eller löneökningar, utifrån våra löneavtal. Under många år har lönerna ökat mer än inflationen, som ibland har legat på minus.

De flesta avtal som har haft siffror har legat lägre än vad Sveriges Arkitekters medlemmar fått i löneökning: 3,9 procent per år sett till de tio senaste åren. Under samma år låg märket i snitt på 2,5 procent.

Löneökningarna som fastställs i industrins löneavtal utgör det så kallade “märket” som fungerar normerande för löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad. Det påverkar de avtal som innehåller siffror och en stupstock (en räddningsplanka om parterna inte kommer överens), exempelvis Unionens avtal med Innovationsföretagen. De flesta avtal som har haft siffror har legat lägre än vad Sveriges Arkitekters medlemmar fått i löneökning: 3,9 procent per år sett till de tio senaste åren. Under samma år låg märket i snitt på 2,5 procent, inräknat detta år med den ovanliga höga siffran. (Historiskt sett har alltså märket legat betydligt lägre än i år, vanligtvis landar det på cirka två procent.)

Bättre pension

Det nya kollektivavtalet ger också bättre pension i och med att avsättningen till flexpensionen höjs. Den extra avsättningen blir 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Sveriges Arkitekter förhandlade tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.
Publicerad:
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad: