Nytt kollektivavtal för arkitekter

Publicerad: 2023-04-26

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.

Kollektivavtalet mellan Sveriges Arkitekter och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen är ett så kallat processavtal utan siffror. Det gäller från den 1 april i år till 31 mars 2025.

– Det centrala avtalet är på plats och de lokala löneförhandlingarna ska dra igång. Nu krävs det att företagen tar sitt ansvar så att medarbetarna får de löneökningar de förtjänar, säger förbundsordförande Emina Kovacic. 

Att löneavtalet är sifferlöst innebär att arbetsgivaren sätter lönen utifrån medarbetarens prestation och bidrag till verksamheten mot bakgrund av företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Motsatsen är att parterna förhandlar fram en siffra som anger hur mycket lönerna totalt ska höjas.

Högre löneökningar utan siffror

Sveriges Arkitekter var tidigt ute att få in processavtal i kollektivavtalet, redan 2010. Generellt har förbundets medlemmar haft högre löneökningar under åren än förbund som har siffror i sina avtal.

Dagens situation är exceptionell, med ovanligt hög inflation och ovanligt högt så kallat märke för industriavtalet. Inflationen är ingen faktor som påverkar löner eller löneökningar, utifrån våra löneavtal. Under många år har lönerna ökat mer än inflationen, som ibland har legat på minus.

De flesta avtal som har haft siffror har legat lägre än vad Sveriges Arkitekters medlemmar fått i löneökning: 3,9 procent per år sett till de tio senaste åren. Under samma år låg märket i snitt på 2,5 procent.

Löneökningarna som fastställs i industrins löneavtal utgör det så kallade “märket” som fungerar normerande för löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad. Det påverkar de avtal som innehåller siffror och en stupstock (en räddningsplanka om parterna inte kommer överens), exempelvis Unionens avtal med Innovationsföretagen. De flesta avtal som har haft siffror har legat lägre än vad Sveriges Arkitekters medlemmar fått i löneökning: 3,9 procent per år sett till de tio senaste åren. Under samma år låg märket i snitt på 2,5 procent, inräknat detta år med den ovanliga höga siffran. (Historiskt sett har alltså märket legat betydligt lägre än i år, vanligtvis landar det på cirka två procent.)

Bättre pension

Det nya kollektivavtalet ger också bättre pension i och med att avsättningen till flexpensionen höjs. Den extra avsättningen blir 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Sveriges Arkitekter förhandlade tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad:
Nya möjligheter för anställda att studera
Kollektivavtal

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu.
Publicerad: