Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Publicerad: 2022-06-21

Den 8 juni röstade riksdagen igenom nya regler för anställningstrygghet och den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen. Nya regler i lag och avtal börjar gälla 1 oktober 2022.

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. Den har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK (där Sveriges Arkitekter ingår). Det slutliga utkastet till huvudavtal är framtaget och signeras av parterna den 22 juni i Saltsjöbaden.

Breddad syn på anställningstrygghet

Den nya lagstiftningen bygger på parternas överenskommelse, som träffades i december 2020. Den ena delen berör förändrade regler för vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist. Den andra delen reglerar det stöd den individ som vill vara tjänstledig för att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden har rätt till. Den reglerar också vilket stöd individen kan få om anställningen upphör. Det nya regelverket omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal.

Överenskommelsen innebär en breddad syn på anställningstrygghet. Framför allt handlar det om att förbättringar när det handlar om individens möjligheter att utveckla kompetens för det jobb man vill ha i framtiden. En viktig förändring är förslaget om ett helt nytt statligt studiestöd som innebär kraftigt förbättrade möjligheter för den som är anställd eller mellan jobb att utbilda sig. I kombination med att parterna samtidigt ökar sitt ekonomiska stöd till den som vill eller behöver studera förstärks individens möjligheter att ställa om väsentligt. Det nya statliga studiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Stöd till dig som anställd

Förberedelserna inför den 1 oktober när lagändringarna och de nya huvudavtalen ska träda i kraft är i full gång. Omställningsorganisationerna TRR och TRS förbereder sig för att kunna erbjuda mer omfattande omställnings- och kompetensstöd till fast anställda, visstidsanställda och personer i omställning. Information till hur du som individ kan dra nytta av kompetens- och omställningsstöden kommer att finnas hos TRR, TRS och hos Avtalat.

Läs mer i tidningen Arkitekten:
Nya LAS: Historiska lagändringen klubbad

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad: