Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Publicerad: 2022-06-21

Den 8 juni röstade riksdagen igenom nya regler för anställningstrygghet och den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen. Nya regler i lag och avtal börjar gälla 1 oktober 2022.

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. Den har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK (där Sveriges Arkitekter ingår). Det slutliga utkastet till huvudavtal är framtaget och signeras av parterna den 22 juni i Saltsjöbaden.

Breddad syn på anställningstrygghet

Den nya lagstiftningen bygger på parternas överenskommelse, som träffades i december 2020. Den ena delen berör förändrade regler för vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist. Den andra delen reglerar det stöd den individ som vill vara tjänstledig för att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden har rätt till. Den reglerar också vilket stöd individen kan få om anställningen upphör. Det nya regelverket omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal.

Överenskommelsen innebär en breddad syn på anställningstrygghet. Framför allt handlar det om att förbättringar när det handlar om individens möjligheter att utveckla kompetens för det jobb man vill ha i framtiden. En viktig förändring är förslaget om ett helt nytt statligt studiestöd som innebär kraftigt förbättrade möjligheter för den som är anställd eller mellan jobb att utbilda sig. I kombination med att parterna samtidigt ökar sitt ekonomiska stöd till den som vill eller behöver studera förstärks individens möjligheter att ställa om väsentligt. Det nya statliga studiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Stöd till dig som anställd

Förberedelserna inför den 1 oktober när lagändringarna och de nya huvudavtalen ska träda i kraft är i full gång. Omställningsorganisationerna TRR och TRS förbereder sig för att kunna erbjuda mer omfattande omställnings- och kompetensstöd till fast anställda, visstidsanställda och personer i omställning. Information till hur du som individ kan dra nytta av kompetens- och omställningsstöden kommer att finnas hos TRR, TRS och hos Avtalat.

Läs mer i tidningen Arkitekten:
Nya LAS: Historiska lagändringen klubbad

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad:
Nya möjligheter för anställda att studera
Kollektivavtal

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu.
Publicerad:
Nya regler i LAS – det här gäller
Kollektivavtal

Nya regler i LAS – det här gäller

Den 1 oktober 2022 börjar nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Här kan du se de mest centrala förändringarna för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.
Publicerad: