Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Publicerad: 2022-06-21

Den 8 juni röstade riksdagen igenom nya regler för anställningstrygghet och den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen. Nya regler i lag och avtal börjar gälla 1 oktober 2022.

Trygghetsöverenskommelsen har kallats den största reformen av anställningstryggheten sedan 70-talet. Den har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK (där Sveriges Arkitekter ingår). Det slutliga utkastet till huvudavtal är framtaget och signeras av parterna den 22 juni i Saltsjöbaden.

Breddad syn på anställningstrygghet

Den nya lagstiftningen bygger på parternas överenskommelse, som träffades i december 2020. Den ena delen berör förändrade regler för vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist. Den andra delen reglerar det stöd den individ som vill vara tjänstledig för att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden har rätt till. Den reglerar också vilket stöd individen kan få om anställningen upphör. Det nya regelverket omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal.

Överenskommelsen innebär en breddad syn på anställningstrygghet. Framför allt handlar det om att förbättringar när det handlar om individens möjligheter att utveckla kompetens för det jobb man vill ha i framtiden. En viktig förändring är förslaget om ett helt nytt statligt studiestöd som innebär kraftigt förbättrade möjligheter för den som är anställd eller mellan jobb att utbilda sig. I kombination med att parterna samtidigt ökar sitt ekonomiska stöd till den som vill eller behöver studera förstärks individens möjligheter att ställa om väsentligt. Det nya statliga studiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Stöd till dig som anställd

Förberedelserna inför den 1 oktober när lagändringarna och de nya huvudavtalen ska träda i kraft är i full gång. Omställningsorganisationerna TRR och TRS förbereder sig för att kunna erbjuda mer omfattande omställnings- och kompetensstöd till fast anställda, visstidsanställda och personer i omställning. Information till hur du som individ kan dra nytta av kompetens- och omställningsstöden kommer att finnas hos TRR, TRS och hos Avtalat.

Läs mer i tidningen Arkitekten:
Nya LAS: Historiska lagändringen klubbad

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad:
Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor
Kollektivavtal

Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.
Publicerad: