Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Publicerad: 2024-03-28

Idag tecknade Sveriges Arkitekter, genom AkademikerAlliansen, nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

– Vi har kommit överens om stort paket med förändringar och partsarbeten som bland annat syftar till att skapa bättre löneprocesser för akademiker i sektorn. Vårt tillsvidareavtal har stärkts genom tydligare skrivningar och en bättre struktur, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Satsning på arbetsmiljö och chefer

Parterna är överens om att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer. Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö för att de ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö och klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöuppdrag.

Jag är glad över att vår avtalsform fungerar och att vi kan fortsätta att arbeta med frågor som är viktiga för våra medlemmar såsom exempelvis att förbättra löneprocesserna

Isac Jonsson, Sveriges Arkitekter

Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att värdet av en överenskommelse om bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärka möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid. Det blir också tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs.

Kompetensförsörjningen behöver lösas

AkademikerAlliansen menar att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska se över arbetstidsreglerna.

– Jag är glad över att vår avtalsform fungerar och att vi kan fortsätta att arbeta med frågor som är viktiga för våra medlemmar såsom exempelvis att förbättra löneprocesserna, säger Sveriges Arkitekters förbundsjurist Isac Jonsson.

Huvudsakliga punkter i AkademikerAlliansen och SKR:s överenskommelse:

 • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR).
 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö.
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas.
 • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid.
 • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn.
 • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna.
 • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten.
 • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning.
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet.
 • Fördelar och möjligheter i avtalet ska lyftas fram och göras kända lokalt.
 • OB-tilläggen höjs motsvarande industrimärket.

Om AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Sobona som motparter. De tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension. AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi ca 65 000 akademiker.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad:
Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor
Kollektivavtal

Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.
Publicerad:
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad: