Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Publicerad: 2024-01-08

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.

Medlemsavgiften höjs den första januari 2024 med 12 kronor per månad till 354 kronor för fullbetalande medlemmar. Detta är i linje med utrymmet för möjlig justering efter konjunkturläge som tidigare beslutats av stämman.

Eventuell ytterligare höjning

De ekonomiska förutsättningarna för kommande verksamhetsperiod är svåra att förutse givet det extraordinära konjunkturläget. Arbetslösheten är den högsta på 30 år bland arkitekter i landet.

Det betyder att våra kostnader för inkomstförsäkringen ökar. Den är ett mycket viktigt stöd till kollegor som drabbas av arbetslöshet. Samtidigt har konjunkturnedgången inneburit att intäktskällan som utgjort hälften av förbundets rörelseintäkter de senaste åren, från exempelvis annonsintäkter, minskat.

Extrastämma i februari

Styrelsen har kallat till extrastämma den 8 februari för att ta beslut om en eventuell ytterligare avgiftshöjning. I rådande läge behöver förbundet rusta för ökat stöd till medlemmar, trygga inkomstförsäkringen och med oförminskad kraft värna arkitekternas arbetsvillkor och roll i omställningen till det hållbara samhällsbyggandet.

Stämman beslutar om medlemsavgift

Som en medlemsstyrd organisation kan beslut om ändringar av medlemsavgiften endast tas av förbundets högsta organ, stämman, bestående av medlemmarnas lokalt valda representanter. Avgift för 2025 beslutas på ordinarie stämma i november.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter stöder Röda Korset
Medlem

Sveriges Arkitekter stöder Röda Korset

Sveriges Arkitekters styrelse har beslutat att ge en juldonation till Röda Korsets arbete i Palestina och Israel.
Publicerad: