Ny tävling för hållbart samhällsbygge

Publicerad: 2021-05-24

Klimatgalleriet är en nystartad mötesplats för klimatsmarta idéer där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling är välkomna att delta. Nu lanserar galleriet en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling.

– Vi hoppas på en stor variation av förslag som inspirerar till nytänkande inom klimatomställning, säger Einar Rodhe, arkitekt, lektor och juryns ordförande.

Tävlingen pågår från 24 maj till 15 september. Därefter publiceras bidragen digitalt och ställs ut på en vernissage under hösten.

Det finns en stark vilja att kunna leva hållbart. Vi vill uppmana alla som går och bär på en idé att bidra.

Sam Keshavarz, landskapsarkitekt

En jury kommer att utvärdera förslagen och utse ett vinnande bidrag samt hedersomnämnanden, som alla belönas med en prissumma. Under tiden kommer galleriet fungera som en mötesplats för inspiration och kunskapsdelning.

– Det finns en stark vilja att kunna leva hållbart. Vi vill uppmana alla som går och bär på en idé att bidra säger Sam Keshavarz, landskapsarkitekt och en av grundarna till galleriet.

I juryn sitter Anna Bergström (återbrukskonsult), Katarina Luhr (miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad), Jonas Olsson (vd, Stiftelsen Svensk Industridesign), Einar Rodhe (arkitekt, NorellRodhe, lektor Konstfack) och Jan Christian Vestre (vd, Vestre).

Initiativtagare och arrangörer till galleriet är Emelie Ahlqvist, Johan Brymér, Frida Eddestål, Sofia Engdahl, Sam Keshavarz och Fredrik Matz.

Mer information och tävlingsprogram finns på klimatgalleriet.se

Vad är Klimatgalleriet?

Klimatgalleriet är en mötesplats för klimatsmarta idéer för samhällets rumsliga utveckling. Syftet är att inspirera till nytänkande sätt att bidra till klimatomställningen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
De vann tävling om Helsingborgs nya stadsbibliotek
Tävlingar

De vann tävling om Helsingborgs nya stadsbibliotek

Helsingborgs stad anordnade en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg. Tävlingen är nu avgjord.
Publicerad:
Ny tävling om resecentrum i Skellefteå
Tävlingar

Ny tävling om resecentrum i Skellefteå

Skellefteå kommun anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en arkitektonisk helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä
Tävlingar

Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä och med stöd av Sveriges Arkitekter bjuder in till arkitekturtävling för studenter om utformningen av en träffpunkt/mötesplats med scen på Nordbygg 2024.
Publicerad: