Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus

Publicerad: 2024-04-17

Ulricehamns kommun anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande om gestaltning av Ulricehamns kulturhus och omgivande mark på Marknadsplatsen i Ulricehamn. Tävlingen sker som del i en partneringprocess och i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Ulricehamns kommun avser att bygga ett kulturhus med tillhörande utemiljö i Ulricehamn. Stadens nuvarande stadsbibliotek är dåligt anpassat för nutidens krav, därför ska även ett nytt bibliotek förläggas i kulturhuset.

Syftet med tävlingen

Prekvalificeringens syfte är att få fram fyra kvalificerade och motiverade team som vill och kan vara med och realisera ett nytt kulturhus och en intilliggande kulturplats tillsammans med beställaren Ulricehamns kommun. Syftet med den efterföljande tävlingen är att utse tävlingsförslag av hög arkitektonisk kvalitet.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften är att ta fram ett utformningsförslag för Ulricehamns kulturhus och omgivande utemiljö som kan härbärgera kulturhusets funktioner under olika årstider. Uppgiften innefattar även utformning av omgivande utemiljö inom fastigheten tillsammans med attraktiv angöring samt parkering.

Uppdraget

Efter tävlingen kommer arkitekt och landskapsarkitekt anlitas av en upphandlad entreprenör i en partneringprocess där Ulricehamns kommun är byggherre och beställare. Uppdraget efter tävling är att ta fram bygghandlingar och relationshandlingar tillsammans med entreprenören och byggherren.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad
Tävlingar

Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Kommunen anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad:
Tävling om Lunakvarteren är avslutad
Tävlingar

Tävling om Lunakvarteren är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Luna-områdets utveckling i Södertälje. Telge Fastigheter anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad: