Nu landar nya Bauhaus i Sverige

Publicerad: 2021-05-10

EU-kommissionens initiativ New European Bauhaus har varit ett buzz word sedan i höstas, när ordförande Ursula von der Leyen lanserade det. Nu börjar det fyllas med innehåll – och svenska arkitekter kan påverka.

Sveriges Arkitekter samlade över 120 medlemmar på ett webbinarium om nya Bauhaus den 5 maj. Arkdes överintendent Kieran Long, riksarkitekt Helena Bjarnegård och Innovationsföretagens förbundsdirektör Magnus Höij delade med sig av kunskaper om och förväntningar på initiativet. Webbinariet leddes av förbundsdirektör Tobias Olsson. Se webbinariet nedan.

Till att börja med, vad är New European Bauhaus?

  • New European Bauhaus är vår egen arkitekturpolitik Gestaltad livsmiljö, fast på speed och med stark finansiering, är Tobias Olssons förklaring.
  • Ett EU-initiativ som kopplar till färdplanen European New Deal, finansierat av stora fonder så det finns mycket pengar till utlysningar. Till skillnad från en del annat som EU gör ska detta inte stanna vid att bli en policy utan också få konkreta resultat, säger Helena Bjarnegård. Kieran Long menar att nya Bauhaus använder sig av estetikens förmåga att gestalta och därigenom inspirera och vägleda för att nå hållbarhetsmålen:
  • Den förvandling som måste ske behöver bli ett kulturellt projekt, inte ett teknokratiskt.
  • Det är en öppen dörr från EU att prata mer om arkitekters och ingenjörers medverkan i omställningen till ett hållbart samhälle, anser Magnus Höij.

Hur kan arkitekter medverka då?

EU ritar nu kartan samtidigt som de vandrar rutten. Vill arkitekter och andra aktörer agera kartritare finns alltså goda chanser. Helena Bjarnegård, som i egenskap av ordförande i Rådet för hållbara städer är involverad i New European Bauhaus, ger några tips:

  • Nominera projekt till EU:s priser. Det finns två kategorier: New European Bauhaus Awards, för existerande projekt, och New European Bauhaus Rising Stars för, för arkitekter under 30 år. Ansök på https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en Sista datum är den 31 maj.
  • Från ”best practise” till ”next practise”: Skicka in projekt till den kunskapsbank som EU bygger upp. Mer info: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_sv
  • Delta i workshop med Nordiska ministerrådet och andra sammanhang. Mer info: www.nordicbauhaus.eu
  • Ordna egna workshops eller samtal som sedan skickas in till EU och/eller hallbarstad.se. Mer info och mall för workshop finns på hallbarstad.se

Konkurrensen mellan EU:s länder växer – vilka ska synas och påverka mest och vilka ska få mest medel? Webbinariets medverkande uppmanade Sveriges arkitekter att ta EU:s utsträckta hand, bidra till att utforma New European Bauhaus och visa upp vad Sverige har att ge ifråga om god och hållbar arkitektur.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se webbinariet från den 5 maj 2021.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad: