Nordiska landskapsarkitekter fördömer kriget

Publicerad: 2022-03-29

Nordiska landskapsarkitekter fördömer gemensamt Rysslands invasion av Ukraina. Fördömandet riktar sig direkt till den ryska regeringen.

Som komplement till de internationella fördömanden från IFLA World och IFLA Europe har de fem nordiska organisationerna för landskapsarkitekter gått samman i ett gemensamt fördömande av Rysslands invasion av Ukraina. Fördömandet riktar sig direkt till den ryska regeringen:

Nordiska landskapsarkitekter fördömer kraftigt Rysslands invasion av den självständiga staten Ukraina.

  • Vi står enade bakom det ukrainska folket och den ukrainska professionella kåren av landskapsarkitekter i detta mörka kapitel av Europas historia.
  • Vi sörjer de liv som gått till spillo och uppmanar samtliga inblandade att verka för ett omedelbart slut på det mänskliga lidande och ekologiska katastrof som kriget för med sig.
  • Vi uttrycker vår solidaritet för de miljoner människor som tvingats lämna sina hem och barndoms landskap bakom sig.
  • Vi uppmanar den ryska regeringen att omedelbart dra tillbaka sina militära styrkor och respektera Ukrainas existens som en självständig nation.

Detta meddelande har publicerats på svenska/danska/norska/finska/isländska/engelska/ryska/ukrainska

Avsändare

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: